Zdrava Srbija Instagram

Presađivanje biljaka


Cveće, 15.04.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePojedine biljke uz pravilnu negu mogu preživeti mnogo godina. Da bismo im to omogućili, moramo ih u određenim vremeskim razmacima presađivari u nove saksije sa svežom zemljom.


Najveći broj višegodišnjih biljaka treba presaditi svake ili svake druge godine, dok se biljke koje sporo rastu presađuju svake treće godine. Najbolji trenutak za presađivanje je rano proleće, kada svetost i toplota podstiču rast biljke, osim za biljke koje u tom periodu počinju da cvetaju (azeleje, kamelije itd.).


Da li biljku treba presaditi najpre procenimo po "potrošenoj" zemlji, naime, kad biljku izvadimo iz saksije vidi se samo saksijski busen, koji se sastoji od korenovih žila ali bez gromuljica zemlje. Biljke sa debelim i mesnatim korenjem čak mogu da se izdignu iz saksije koja im je postala preuska. Bez veće saksije i sveže zemlje biljka će zakržljati. Presađivanje može biti neophodno i kad kvalitet supstrata oslabi. S vremenom supstrat gubi stabilnu strukturu, smanjuje se broj pora koje sprovode vazduh, soli iz đubriva stvaraju veću koncentraciju koja šteti biljkama i obrazuju beličastu oblogu na gornjem sloju.Pri presađivanju trebalo bi biljke temeljno natopiti vodom, najbolje je dan ranije korenov busen potopiti u posudu sa vodom. Kada izvadite biljku iz saksije laganim udarcem o ivicu stola uklonite zemlju koja nije prokorenjena, a trulo ili otpalo korenje ukoliko je moguće odstranitite. Nova saksija treba da ima veći prečnik od stare nekoliko centimetara. Na dnu nove saksije postavite komad gline ili sitnog šljunka kako zemlja iz saksije ne bi zapušila rupe za odvod vode, potom napunite novu saksiju sam malo zemlje i u nju stavite korenov busen tako da biljka bude u novoj saksiji na istoj visini kao u staroj. Onda napunite saksiju svežom zemljom i blago pritisnite. Na kraju dobro zalite kako bi se zemlja ravnomerno slegla.Naredne tri do četiri nedelje biljka se pažljivo zaliva ali se ne đubri. Sa redovnim đubrenjem se može početi kada se uoči promena na vrhovima izdanka. Ukoliko su biljke velike i teško ih je presaditi korisno je pažljivo promeniti samo gorlji sloj zemlje koji nije prokorenjen.


Biljke obično presađujemo u saksije od veštačkog materijala ili gline. I jedne i druge imaju svoje prednosti i mane. Saksije od gline su dobre za biljke sa mnogo nadzemne mase, jer svojom težinom obezbeđuju stabilnost biljci ali u njima biljke treba češće zalivati, jer se vlaga gubi i preko poroznih zidova saksije. Saksije od veštačkog materijala duže zadržavaju vlagu pa može doći do preterane natopljenosti iako su takve saksije lakše i pogodnije za biljke koje se kače ili vise.

Rašić SuzanaBookmark and Share

Mala Pijaca