Zdrava Srbija Instagram

ZNAČAJ LEKOVITOG BILjA U PLODOREDU


Začinsko i lekovito bilje, 07.10.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU Srbiji lekovito bilje se uglavnom gajilo u Vojvodini ,ali je počelo gajenje i u drugim delovima zemlje. Lekovito bilje se uglavnom gaji u dvopoljnom plodoredu, najčešće sa kukuruzom. Gajenje u troplodnom i četvoropoljnom kod nas je veoma retko.Nedostatci gajenja u monokulturi

Gajenje lekovitog bilja u monokulturi negativno utiče na prinos i kvalitet .Posebno zbog zaraženosti korovima koji mogu da budu ograničavajući faktor u gajenju lekovitog bilja. Dolazi do povećanja troškova mehaničkog uništavanja korova i smanjenju prinosa i kvaliteta. Značajno je i zbog pojave bolesti i štetočina koje mogu da nanesu velike štete ako se gaji u monokulturi.

Ako se lekovito bilje gaji u monokulturi to dovodi do narušavanja hranidbenog režima zemljišta, osiromašivanja zemljišta u pojedinim hranivima kao i pogoršanje fizičko-mehaničkih svojstava . Narušava se i struktura i vodnovazdušni režima zemljišta.Prednosti plodoreda

Plodored može da se kaže da pored agrotehničkog značaja ,omogućuje najracionalnije korišćenje zemljišta i ima fitosanitarni značaj.
Lekovite biljke mogu biti jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje. Jednogodišnje su : anis, bela slačica, bosiljak, kamilica, neven, korijander, kim, majoran i druge treba gajiti u plodoredu.U običnim uslovima ratarenja zadovoljavajući plodored može da bude četvoropoljni ili tropoljni.


Iz dosadašnjeg iskustva može se reći da lekovitom bilju odgovaraju predusevi koji smanjuju zakorovljenost .To su najčešće strna žita koja u plodosmeni dovode do promena u površinskom sloju i do bolje propustljivosti zemljišta kao i smanjenja njegove zbijenosti. Pored strnih žita predusevi mogu da budu i okopavine,zrnaste mahunarke i druge. U nekim zemljama se preporučuje gajenje bele slačice kao biološko sredstvo borbe protiv nematoda u zemljištu (ima antibiotička delovanja i otporna je prema nematodama). Bela slačica je i dobar predusev za strna žita.
Milanka Miladinović dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca