Zdrava Srbija Instagram

Iguman Evmenije "Anomalije roditeljske ljubavi" (4)


Porodica, 01.02.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareIguman Evmenije

"Anomalije roditeljske ljubavi" (4)


Vera od slušanja

Deca ne postaju vernici biološkim nasleđivanjem. Automatski vera nikada ne prelazi s roditelja na decu. Vera uvek dolazi od slušanja, a slušanje od Reči Božije (Rim. 10,17).

Roditelji su za svoju decu prvi blagovesnici Hristovih istina u svom domu. Da bi deca postala vernici ona moraju ne samo da slušaju od svojih roditelja Reč Božiju koja se izgovara u dobroti i ljubavi, nego i da vide njihovo dobro ponašanje. Roditelji moraju da postanu primer dostojan podražavanja.Od roditelja deca treba da saznaju svoju istoriju, svoje korene, da saznaju Boga koji je stvorio nebo i zemlju, i čoveka po Svom obrazu i podobiju, Koji je poslao Sina Svoga Isusa Hrista na zemlju radi spasenja ljudi. Deca moraju da od roditelja saznaju da je i za njihovo spasenje Hristos platio skupu cenu na Golgotskom krstu, da i ona imaju na nebesima Oca Koji ih voli, Koji ih ceni i brine se o njima, da je Gospod stvorio na zemlji Svoju Crkvu, koja je pozvana da postane duhovna porodica za Njegovu decu.


Roditelji su prvi učitelji i duhovni nastavnici svoje dece. Naše hrišćanstvo ne vredi ništa, ako uticaj ulice ili škole bude preovlađivao i potiskivao duhovni autoritet roditelja. Svest deteta ne smeju da formiraju veseli drugovi i slučajne drugarice, televizijski programi, niti "Kraljevi i lakrdijaši". Roditelji moraju da pomognu deci da nauče da pravilno posmatraju svet, da ih nauče da razlikuju dobro od zla, da nazivaju stvari njihovim imenima, te da postave zdrav temelj njihovog hrišćanskog shvatanja sveta."Deca vrlo dobro osećaju koliko roditelji iskreno i sami poštuju prihvaćena disciplinska pravila - bilo to redovno posećivanje crkve, dobronamernost, bilo uzdržavanje od pušenja i alkohola. Roditelji hrišćani mogu da pomognu deci da shvate da se u osnovi svake discipline nalazi princip Da bude volja Tvoja, a ne roditeljsko `ja tako hoću'".

Vaspitanje je stvaralaštvo. Jer vaspitati se može samo ličnost, dresiraju se životinje. Posao vaspitanja je proces neprestanog sastvaranja ličnosti, Bog lično učestvuje u njemu. Ne nalazi se samo roditeljska ljubav na početku rađanja nove ljudske ličnosti. To je nemoguće ostvariti bez roditeljskog autoriteta: Slava deci su roditelji njihovi (Priče, 17, 6).Bookmark and Share

Mala Pijaca