Zdrava Srbija Instagram

Iguman Evmenije "Anomalije roditeljske ljubavi" (6)


Porodica, 12.02.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareGlavna tajna poslušnostiOdnos dece prema roditeljima, kao u ogledalu odražava odnos roditelja prema Bogu.

Da bi se promenila deca pre svega je neophodno da se pred Bogom promene roditelji. Zahtevati od drugih više nego od sebe daleko je lakše i jednostavnije.

Savremeni roditeljski svet je pun roptanja i gunđanja:- Kakva neposlušna deca, to je neverovatno!
Kažem mu: 'Idi u prodavnicu' - neće da ide.
'Namesti krevet' - neće da namesti.
'Operi posuđe' - ni prstom da mrdne.Nemam više snage, u grob će me oterati...Dragi roditelji! Setite se šta vam je Bog poverio da svakodnevno izvršavate.Setite se svojih roditeljskih dužnosti. Ako shvatite da vi to u odgovarajućoj meri ne vršite, gledajući istinu u oči, otkrićete jednostavnu istinu: vaša deca su se ugledala na vas. Deca se bune zato što se vi bunite protiv onih koje je Bog postavio nad vama: protiv vlasti, protiv šefova na poslu, protiv pastira Crkve. Deca su nepokorna vama zato što ste vi nepokorni Bogu.

Deca su postala ravnodušna prema vama zato što ste vi postali ravnodušni prema Bogu. Deca ne vide u vama duhovni autoritet zato što je Bog prestao da bude vaš Pokrovitelj.

Deca su ogledala svojih roditelja. Ako hoćete da promenite decu, morate vi da se promenite pred Ocem nebeskim. Promene u vama neizbežno će povući za sobom i promene u vašoj deci. Da biste vaspitavali decu učenju Gospodnjem, neophodno je da i sami boravite u njemu, da budete prožeti njime, da živite njime. Pazi na sebe i na nauku, istraj u tome; jer čineći ovo, spašćeš i sebe i one koji te slušaju (1 Tim. 4,16), to jest, ženu,decu i ceo svoj dom.Dečija duša je krhka. Kako se lako može u njoj uništiti klica Čoveka sa velikim slovom, kako je svojom grubošću lako zgaziti nežni pupoljak Božanske izabranosti i prizvanja sugerisanim osećanjem manje vrednosti.

Šta će postati naša deca? Da li će ona ostati u ropstvu strastima ovoga sveta ili će biti sinovi slobode u Hristu?

Sveti Jovan Zlatoust je rekao: "Uzrast dečiji je nežan, dete brzo usvaja ono što mu govore drugi; kao pečat na vosku utiskuje se u dušu dece ono što ona čuju. Samim tim i njihov život već počinje da se priklanja ili poroku ili vrlini. Zato, ako se na samom početku i, da tako kažem, u predvečerje ona zaštite od poroka i usmere na bolji put, u budućnosti će se to već pretvoriti u naviku i kao u drugu prirodu, te se ona neće tako lako i svojom voljom priklanjati najgorem zato što će ih navika uvek privlačiti dobrim delima".Ja i Otac jedno smo (Jn. 10,30) - rekao je jednom vaploćeni Sin Božiji, davši nam obrazac odnosa između Roditelja i Sina.

Da li danas mnoga deca mogu dostojanstveno ponoviti ove reči povodom svojih odnosa sa svojim roditeljima?

Gospod čeka našu decu. Pustite decu i ne branite im da dolaze k meni (Mt.19,14).

Jednom su Isusa Hrista upitali: Učitelju, koja je zapovest najveća u zapovestima? A Isus mu reče: Ljubi Gospoda svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci (Mt. 22, 36-40).

Dve zapovesti su kao dve šine po kojima juri lokomotiva našeg duhovnog života.Kada se ukloni jedna - katastrofa je neizbežna. Zavoleti Gospoda je prva. Zavoleti bližnjega je druga. To su fundamentalne zapovesti. Bez njih se život pretvara u pustinju, u sumorno groblje. One su međusobno povezane. Druga proističe iz prve. Ne može biti ljubavi prema bližnjemu bez ljubavi prema Bogu,a ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema bližnjemu.Narušavanje prve zapovesti neizbežno povlači za sobom i odbacivanje druge.A dalje sledi lančana reakcija razaranja: porodičnog, crkvenog, društvenog, ekonomskog i političkog. Ako se ruši temelj, ruši se cela zgrada. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu - to je onaj nepokolebivi ugaoni kamen Božijeg Carstva.

A ko je vaš bližnji? O kome se tu radi? Ko može biti bližnji ako ne onaj koji se naziva vašim sinom, vašom kćerkom. Zavoleti Boga i zavoleti decu - na tim dvema zapovestima počivaju zakon i proroci, porodica i Crkva, zemlja i država, carstvo zemaljsko i Carstvo Božije.

Veliki pedagog Ušinski je rekao: "Ljubav je jedino sredstvo da se duša deteta potčini. Ko sluša drugoga iz ljubavi, taj se potčinjava već po zakonu sopstvene duše i od tuđeg posla pravi svoj".Bookmark and Share

Mala Pijaca