Zdrava Srbija Instagram

Tradicija stara 80 godina


Zdrava Srbija, 13.03.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareDesetak kilometara od Velike Plane nalazi se selo Miloševac, poznato po tome što u njemu žive ljudi dobrih duša i velikog srca. Njihova nesebičnost i spremnost da pomažu ljudima, a naročito napuštenoj deci je priznata i poznata. Posetili smo ovo selo i upoznali se sa hrabrim i dobrim ženama koje nesebično već decenijama prihvataju i neguju napuštenu decu kao svoju. Njihova snaga i volja su neizmerive.


Na teritoriji ovog sela postoji Centar za porodični smeštaj dece već osamdeset godina. Od tada pa do današnjih dana odnegovano je 5000 dece. Iz te grupe odhranjene dece je i sadašnji direktor Centra Voja Pavlović. U Centru su zaposleni sociolog, pedagog i psiholog, koji obučavaju i vrše edukaciju porodica koje su spremne da prihavate napuštenu decu i tako postaju hraniteljske porodice. Unutar ovog Centra , formiran je Klub hraniteljica - Miloševac, u njemu su sve majke-hraniteljice, koje se okupljaju i svojim nesebičnim radom doprinose razvoju kluba i sela.Osim što se brinu o tuđoj deci kao svojoj, ove žene velikog srca okupile su se da očuvanjem tradicije sela i razvijanjem seoskog turizma, koji je sve popularniji ne samo kod domaćih već i stranih gostiju, zaustave mlade da napuštaju svoja ognjišta i odlaze u gradove. Želja im je da se u selima stvore uslovi za što kvalitetnijih život mladih koji će nastaviti tamo gde su one stale. A one danas, kroz svoje radionice uspešno čuvaju od zaborava naše običaje, naš indetitet. Želja im je, kažu, da kroz rad u radionicama, otvore nova radna mesta koja bi bila još jedan podsticaj za mlade da ostanu na selu.


Osim što će na ovaj način zaposliti mlade žene i omogućiti im da kroz kreativnost ostvare i materijalnu korist, žene – hraniteljice poručuju da pre svega žele da sačuvaju tradiciju i opstanak sela uopšte. Cilj njihovog rada je da se utvrdi realno stanje, potencijal sela i ljudi i na osnovu utvrđenog stanja daju predlozi za uspešniji razvoj ruralnog turizma kako u njihovom selu tako i šire.

Slavica Stojkić, dipl.inž.Bookmark and Share

Mala Pijaca