Zdrava Srbija Instagram

Preporuke Instituta za javno zdravlje Srbije za stanovništvo u toku poplavnog talasa i nakon povlačenja vode


Zdrava Srbija, 19.05.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareNa svim područjima ugroženim poplavama nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije uvedena su dvadesetčetvoročasovna dežurstva u institutima i zavodima za javno zdravlje. Takođe, formirani su i Krizni štabovi za vanredne situacije u čijem sastavu su predstavnici regionalnih instituta i zavoda za javno zdravlje, koji preduzimaju sve neophodne higijensko-epidemiološke mere radi sprečavanja posledica izazvanih poplavama.U cilju sprečavanja pojave crevnih zaraznih bolesti "u toku poplavnog talasa" predlažu se sledeće mere:


U slučaju pojave zamućenja vode i promene boje vode za piće preporuka je da se takva voda ne koristi za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu, već da se u toj situaciji koriste kontrolisani izvori vodosnabdevanja (cisterne i flaširana voda).

U slučaju da se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem) preporuka je da se ukoliko ne postoji laboratorijska potvrda o higijenskoj ispravnosti vode za piće takva voda ne koristi za piće, već da se u što kraćem roku izvrši laboratorijsko ispitivanje.

Ukoliko se voda skladišti u kućnim uslovima za piće i pripremu namirnica preporuka je da se to čini u ambalažama manje zapremine (do 2l) i voda iskoristi u što kraćem roku uz poštovanje mera higijene.

Pojačati kontrolu sanitarno-higijenskih uslova prostorija, opreme, pribora i zdravstvenog stanja osoblja koje radi na pripremi hrane u restoranima društvene ishrane, obdaništima i školama.

Pojačati kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica.

Aktivirati objekte koji su određeni za javnu ishranu u slučaju vanredne situacije i evakuacije stanovništva iz svojih domova.

Ne koristiti lako kvarljive hranljive namirnice (meso, mleko i jaja, sveže voće i povrće), već konzervirane namirnice, termički obrađeno povrće, suvo voće, konditorske proizvode.

Sve namirnice koje bi mogle da dođu u kontakt sa vlagom držati u staklenim i metalnim dobro zatvorenim posudama.

Sve namirnice koje su došle u kontakt sa vodom iz poplavnog talasa (poplavljeni frižideri, zamrzivači, ostave) ni u kom slučaju ne koristiti za ishranu.

Uz sve navedene mere neophodna je striktna higijena ruku posebno pri pripremi i konzumiranju hrane.
U slučaju pojave simptoma kao što su mučnina, povraćanje, proliv, povišena temperatura obavezno se javiti lekaru.Institut za javno zdravlje Srbije daje preporuke i za "postupanje nakon povlačenja vode":


Nakon povlačenja vode potrebno je izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na području koje je bilo ugroženo poplavama (sve površine u domaćinstvima i prostorima od javnog značaja koje su bile u kontaktu sa poplavnom vodom). Ove postupke poveriti stručnom osoblju ili ukoliko okolnosti zahtevaju da se ovi postupci obave samostalno, poštovati strogo uputstva za primenu hemijskih sredstava ili savet stručnog lica.

Držati decu dalje od travnatih površina koje su bile poplavljene nedelju dana od dana povlačenja vode.

U slučaju pojave plesni u zatvorenom prostoru (stanovi, kuće i drugi objekti) zatražiti stručnu pomoć.
Prilikom čišćenja, potrebno je nositi nepromočive rukavice i gumene čizme i, ukoliko u toku čišćenja dolazi do prskanja vodom, nositi i kecelju i zaštitne naočare i masku za lice, ako je to moguće.
U toku čišćenja, ne mešati izbeljivače i deterdžente, zbog rizika za nastanak opasnih isparenja.

Ne dozvoliti deci da se igraju sa zagađenim igračkama. Igračke bi trebalo oprati u toploj vodi (60 °C) sa deterdžentom.

Očistiti sve kuhinjske aparate i stvari iz kuhinjskih elemenata koje su došle u kontakt sa poplavnom vodom.

Oprati svu odeću kontaminiranu kanalizacionom (otpadnom) vodom, pojedinačno u toploj vodi (60 °C) sa deterdžentom.
Hrana, priprema hrane i lična higijena


Temeljno oprati ruke posle svakog čišćenja, i uvek pre jela ili pre pripreme hrane. Nakon kontakta sa zagađenom vodom ili zemljištem, okupati se ili istuširati, i, očistiti eventualne rane, odeću i lične stvari.

Ukoliko postoje zalihe pijaće vode ne upotrebljavati dok se voda predhodno ne prokuva u trajanju od 15 minuta ili hlorisati na adekvatan način uz stručnu podršku.

Ukoliko se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem), gde je prisutno zamućenje vode takvu vodu ne upotrebljavati za piće i pripremu namirnica do saniranja i potvrde da je voda higijenski ispravna.

Za saniranje indivividualnog vodnog objekta zatražiti stručnu pomoć u institutima i zavodima za javno zdravlje.

Ukoliko se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem) gde nisu prisutne vidljive promene vode (boja, ukus i miris) preporuka je da se voda dezinfikuje uz stručnu pomoć ili savet instituta i zavoda za javno zdravlje.

Sve namirnice koje su bile u kontaktu sa vodom iz poplavnog talasa (poplavljeni frižideri, zamrzivači, ostave) ni u kom slučaju ne koristiti za ishranu.

Preduzeti dodatne mere predostrožnosti pri pripremi namirnica što podrazumeva temeljnu termičku obradu hranljivih namirnica životinjskog porekla (meso, jaja, mleko), a voće i povrće koje se koristi u sirovom obliku oprati u mlakoj vodi, očistiti, ponovo oprati i termiči obraditi.

U slučaju pojave bilo kog poremećaja zdravlja obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi.Tekst preuzet sa https://www.batut.org.rs/Bookmark and Share

Mala Pijaca