Zdrava Srbija Instagram

Održiva poljoprivredna proizvodnja


Zdrava Srbija, 05.08.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareKoncept dobre poljoprivredne prakse je nastao kako bi se otklonile loše strane zelene revolucije. On je izraz opasnosti od ekološke krize, koja ozbiljno preti čovečanstvu u svim aspektima proizvodne aktivnosti čoveka. To upozorenje, koje postaje alarmantno, dolazi do izražaja danas kroz globalni rast cene hrane. Reč je o signalu da je potreban radikalno drugačiji odnos prema svim faktorima poljoprivredne proizvodnje. Neracionalnost, neefikasnost i nemar u proizvodnji imaju za posledicu sve veću zagađenost prirodne sredine, s jedne strane, i nedovoljnu proizvodnju u globalnim razmerama, kao i sve veću cenu hrane!


Posledice koje uzrokuje konvencionalni način proizvodnje treba da otkloni sistem održive poljoprivrede. Iako je održivost u poljoprivredi povezana sa širim problemima globalne ekonomije, kao što su smanjenje naftnih rezervi i proizvodnja hrane za rastući broj stanovnika na Zemlji, usmeravanje poljoprivredne proizvodnje u pravcu održivog razvoja je poteklo od malih proizvođača, organizacija za zaštitu životne sredine i pojedinih poljoprivrednih stručnjaka. Oni su uočili destruktivnost koju je poljoprivreda prošlog veka prouzrokovala osnovnim faktorima proizvodnje, vodi i zemljištu. Na osnovu toga je počelo istraživanje i potraga za boljim načinima proizvodnje, koji se nastavljaju i danas.


Sistem održive poljoprivredne proizvodnje ne označava povratak niskim prinosima i siromašnim proizvođačima, koji su karakterisali XIX vek. Održivost podrazumeva oslonac na dosadašnja iskustva, usvajanje proizvodnji koja će ostvariti visoke prinose i profite, bez degradiranja prirodnih resursa na kojima se poljoprivredna proizvodnja zasniva. Termin održiva poljoprivreda označava integrisani sistem biljnih i stočarskih proizvodnih praksi koji će dugoročno: zadovoljiti potrebe ljudi za hranom, poboljšati kvalitet životne sredine i prirodnih resursa od kojih zavisi poljoprivredna ekonomija, omogućiti efikasnu upotrebu neobnovljivih i obnovljivih resursa i omogućiti odvijanje prirodnih bioloških ciklusa, održati ekonomsku vrednost proizvodnje, i unaprediti kvalitet života poljoprivrednih proizvođača i društva u celini.


Potrošači, takođe, imaju važnu ulogu u stvaranju sistema održive proizvodnje hrane. Putem potražnje, oni šalju snažnu poruku proizvođačima, prodavcima i drugim učesnicima u lancu snabdevanja o tome šta je za njih važno. Cena poljoprivrednih proizvoda, kao i njihova hranljiva vrednost i kvalitet oduvek imaju odlučujući uticaj prilikom izbora potrošača. Današnji izazov je pronalaženje strategije koja će razviti svest kupaca, tako da očuvanje resursa, životne sredine i društvene pravičnosti budu jedni od odlučujućih motiva prilikom kupovine. Istovremeno novi propisi, zakoni i intervencije državnih institucija moraju omogućiti održivoj poljoprivrednoj proizvodnji odgovarajuće tržišne poslove (marketing) i pristup široj javnosti (Public Relation).Ciljevi održive poljoprivrede

Poljoprivredna proizvodnja je održiva samo ukoliko je profitabilna, odnosno korisna za porodice i zajednice kojima obezbeđuje odgovarajući prihod i kvalitet života, uz očuvanje životne sredine. U skladu sa tim, održiva poljoprivreda podrazumeva postizanje sledećih ciljeva:


- Ekonomsku održivost.
U sistemu tržišne ekonomije i postojećim uslovima vrednovanja, svaka proizvodnja, ma koliko da je poželjna sa aspekta očuvanja resursa i životne sredine uopšte, mora biti ekonomski opravdana. Ukoliko to nije, ona nije i ne može biti održiva.

- Socijalnu održivost
Ona podrazumeva visok kvalitet života ljudi koji žive i rade na farmi, kao i lokalne zajednice kojoj pripadaju.

- Održivost životne sredine.
Održiva poljoprivredna proizvodnja se može posmatrati kao upravljanje ekosistemom, odnosno kompleksnim odnosima između zemljišta, vode, biljaka, životinja, klime i ljudi. Svi ovi faktori treba da se integrišu u produktivan sistem, koji je neškodljiv za životnu sredinu, ljude i ekonomske uslove tamo gde je proizvodnja locirana.


U praksi razvijenih zemalja danas egzistiraju tri osnovna sistema poljoprivredne proizvodnje:

- intenzivna poljoprivredna proizvodnja (konvencionalna poljoprivreda);
- održiva, odnosno integralna poljoprivredna proizvodnja;
- organska poljoprivredna proizvodnja.


Dobra poljoprivredna praksa je koncept koji podrazumeva primenu određenih postupaka u procesu poljoprivredne proizvodnje, i u suštini predstavlja integraciju dobro postavljenog procesa rada i dobro postavljene kontrole, koji ostvaruju ciljeve održive poljoprivrede. Koncept dobre poljoprivredne prakse se zasniva na primeni dosadašnjih iskustava vezanih za korišćenje prirodnih resursa na održivi način. Cilj je proizvodnja bezbedne i zdrave hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda, uz istovremeno ostvarenje ekonomske vrednosti, društvene stabilnosti i zaštite životne sredine.Valentina Aleksić,
dipl.ing. melioracija zemljišta i vodaBookmark and Share

Mala Pijaca