Zdrava Srbija Instagram

Važnost zadruga za poljoprivredu


Zdrava Srbija, 19.09.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZadruge su nam danas potrebne radi zaustavljanja daljeg pada poljoprivredne proizvodnje, imajući u vidu da smo prethodnih godina za redom imali negativnu stopu rasta u poljoprivredi. Godinama se u Srbiji smanjuju površine pod žitaricama, opada stočni fond, izumiru sela...


Rešenje za opstanak malih gazdinstava, rešenje za opstanak i oživljavanje sela, rešenje za opstanak poljoprivrede nalazi se u udruživanju poljoprivrednih proizvođača i osnivanju zadruga. Zadruge su u ranijem periodu, dok su postojale pokazale da mogu uspešno da obavljaju svoju društvenu funkciju u selima, a pre svega, da zapošljavanjem mladih visoko-stručnih kadrova obezbede intelektualnu masu za brži transfer tehnologije u poljoprivrednu proizvodnju i uticaj na razvoj kulture, prosvete, seoskog turizma i drugih oblika života u selu.Šta treba uraditi?

Što hitnije treba vratiti promet poljoprivrednih proizvoda u regularne, zakonski ispravne trgovinske tokove. To može se obezbediti samo ako se suzbije siva ekonomija i zadruge preuzmu svoju funkciju organizacije i prometa poljoprivrednih proizvoda.


Siva ekonomija je danas dominantan oblik trgovine poljoprivrednim proizvodima od čega štete imaju i poljoprivredni proizvođači i država. Država ne ubira prihode od PDVa, a poljoprivredni proizvođači su izloženi gruboj eksploataciji kako u sektoru nabavke, tako i sektoru prodaje poljoprivrednih proizvoda. Stanje na terenu nam je takvo da proizvođač ono što proizvede nema kome da ponudi ili bude prinuđen da proizvod proda po minimalnoj ceni.


Uzrok svih ovih nedaća je nepostojanje kvalitenih zadruga, jer samo udruženi poljoprivrednici će imati racionalno ponašanje u proizvodnji, koje će podrazumevati smanjenje troškova uz povećanje prinosa i poboljšanje konkurentnosti. Zapošljavanjem visoko-stručnih kadrova i ostale radne snage u selima rešio bi se još jedan gorući problem u našoj zemlji, a to je pitanje nezaposlenosti. Zadruge bi tako postale ponovo nosilac sveukupnog napretka naše poljoprivrede i sela i treba da nam budu strateški cilju u daljem razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Zorica PetkanićBookmark and Share

Mala Pijaca