Zdrava Srbija Instagram

Kako poboljšati prodaju poljoprivrednih proizvoda


Zdrava Srbija, 02.10.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareInformacija je od suštinskog značaja za poljoprivrednike koji žele da postanu u potpunosti orijentisanij i da obezbede da njihova proizvodnja u skladu sa zahtevima tržišta . U teoriji , dostupnost pouzdanih tržišnih informacija može da pomogne poljoprivrednicima da :

• smanje rizike povezane sa marketingom ;
• odluče gde da proda proizvode ;
• provere da li ili ne cene koje se nude su u skladu sa tržišnim cenama ;
• odluči da li da proda ili da sačuva proizvod ;
• odluči da li će da raste cena proizvoda "van sezone" ;


Svi poljoprivrednici , gde god da su u svetu , suočavaju se sa brojnim rizicima. Oni su takođe rizikuju da tržišne cene neće biti dovoljno dobre za njih da naprave profit . Još gore nego da ne bude u mogućnosti da pokriju svoje troškove proizvodnje , poljoprivrednici koji će slati svoje proizvode na tržišta koja su daleko od svojih gazdinstva ponekad otkriju da su nedovoljno dobra da pokriju svoje troškove , kao što su prevoz i tržišne naknade.


Informacije o tržišnim cenama i o količinama koje se isporučuju na tržišta mogu da smanje rizik. Naravno, dobra informacija ne može da ukloni rizik zajedno, jer sezonske cene za kvarljive proizvode mogu da brzo i značajno variraju, u zavisnosti od toga koliko je proizvoda stiže na tržište na određeni dan .Važno je da bi poljoprivrednik trebalo da njegove proizvode prodaje na pogodnom mestu . U nekim slučajevima poljoprivrednici imaju nekoliko opcija . Oni mogu da:

• prodaju na kvantaškim pijacama;
•prodaju na zelenim pijacama;
• snabdevaju tržište na veliko, direktno ;
• prodaju direktno pojedinačnim trgovacima ili velikim kompanijama koje imaju mnogo prodavnica ili supermarketa ;
• prodaju kompanijama sa kojima imaju ugovor ;
• prodaju direktno stalnim kupcima u gradovima.


Poljoprivredni proizvođači – farmeri u Srbiji veoma malo koriste pogodnosti interneta za promociju svojih proizvoda. Jedan od razloga je i nepoznavanje veština promocije na internetu. U svetu se već godinama koriste blagodeti jeftine promocije preko internet sajta, bloga ili društvenih mreža, gde poljoprivredni proizvođači ili udruženja promovišu svoje proizvode u cilju poboljšanja prodaje poljoprivrednih proizvoda.


Najjednostavniji i najeftiniji način za promociju je Facebook. Veoma je jednostavno da se napravi Fan-page stranica koju može posetiti veliki broj ljudi koji su zainteresovani za Vaše proizvode.


Web sajt – Za one proizvođače koji žele da imaju stalnu posećenost na internetu sa stalnom promocijom proizvoda. Cena izrade web sajta se kreće od 100-500 evra u zavisnosti od količine informacije koje proizvođač želi da plasira na webu.


Blog- Beplatna promocija je moguća preko Blogera ili drugih blogerskih sajtova koji su besplatni, ali je potrebna veština pravljenja web stranica.


Šta dobijaju poljoprivredni proizvođači?

-Ponudu proizvoda mogu da vide kupci (trgovci, izvoznici, lokalni kupci)
-Moguća veća cena prodaje proizvoda
-Stalna obaveštenja za kupce sa promocijama itd.
Igor Ristić dipl. Ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca