Zdrava Srbija Instagram

Permakultura Srbije


Zdrava Srbija, 18.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareUdruženje Permakultura Srbije postoji od 2014. godine i trenutno broji oko 30 članova. Njihovi ciljevi su brojni, vezuju se uz pojam ekologije u širem smislu, a primenjuju se u raznorodnim delatnostima poput poljoprivrede, arhitekture, dizajna, energetike, bankarskog sistema itd. No, bez obzira na to znate li već nešto o permakulturi ili ne, ovde ćete se upoznati sa udruženjem koje svoja znanja primenjuje u praksi. Odgovore na nekoliko aktuelnih pitanja dali su nam sadašnji predsednik udruženja, Radovan Božović i prethodni predsednik, Zvonko Oršolić.


Ko čini vaše udruženje?

Grupa zaljubljenika u permakulturu i način života koji je usklađen sa prirodom. Članovi dolaze iz raznih sfera života i može se reći da negujemo veliku raznolikost među članovima.


Permakultura važi za prilično širok pojam, koja je Vaša definicija?

Svakako postoji više definicija permakulture. Jedna koja se nama posebno sviđa je da je permakultura revolucija prerušena u baštovanstvo.Kakvo je, po Vašem mišljenju, stanje u Srbiji, sa stanovišta permakulture?

Permakultura je u Srbiji relativno nov koncept, mali je broj ljudi koji se duže vreme interesuju za permakulturu ili su aktivni na tom polju. I pored toga u poslednjih nekoliko godina broj ljudi koji su aktivni u permakulturi i srodnim projektima raste. Trenutno se u Srbiji dešava nekoliko veoma ozbiljnih projekata za koje se iskreno nadamo da će zaživeti u skoroj budućnosti, i jednog dana služiti kao model svima koji žele da se bave permakulturom.
Koje su, po Vama, najveće dobrobiti bavljenja permakulturom?

Permakultura je sveobuhvatna koncepcija koja se bavi svim ljudskim potrebama počev od hrane i stanovanja, pa sve do društvenih odnosa i potreba. Pre svega permakultura je način razmišljanja, način kako da pristupimo problemima, da sagledamo celokupnu sliku.

Jedan od osnovnih principa permakulture jeste briga za ljude, samim tim i buduće generacije, ali na takav način da ne ugrozimo sredinu u kojoj živimo.
Koji su kriterijumi da se postane aktivan član vašeg udruženja?

Članstvo u udruženju je dobrovoljno. Svako ko ima želju da se učlani u udruženje može to i da učini. Jedini uslov je da prihvata statut udruženja i da ima iskrenu želju da sazna nešto više o permakulturi.
Jedan od projekata kojima se bavite jeste izgradnja eko-sela. Možete li reći nešto više o tome?

Eko selo možemo definisati kao ljudsku naseobinu koja je svesno dizajnirana tako da zadovolji ljudske potrebe na način koji je usklađen sa sredinom u kojoj se nalazi. Trenutno u Srbiji postoji nekoliko projekata koji su u fazi razvoja. Više o ekoselima u Srbiji nekom drugom prilikom kada budemo imali potpuno oblikovane naseobine.Sa kojim udruženjima sarađujete?

Ovo je godina u kojoj će se permakulturne organizacije u Evropi i svetu mnogo bliže povezati. Na Internacionalnoj permakulturnoj konvergenciji u Londonu u septembru 2015. očekuje se osnivanje Evropske Permakulturne Mreže na principima u čijem definisanju aktivno učestvujemo. U ovom procesu saradjujemo sa predstavnicima permakulturnih asocijacija Velike Britanije, Nemačke, Rumunije, Hrvatske, Austrije, Italije, Španije, Češke i svih drugih evropskih zemalja.Regionalno, najaktivniju saradnju imamo sa postojećim formalno registrovanim permakulturnim asocijacima Hrvatske i Slovenije, sa kojima smo i zajedno konkurisali za sredstva u regionalnim projektima. Pored ovoga sarađujemo sa permakulturašima i permakulturnim organizacijama iz svih bivših jugoslovenskih republika, a imamo kontakte i sa permakulturašima iz Mađarske, Bugarske i Rumunije. Dobri primeri za saradnju sa organizacijama iz regiona su Zelena Mreža Aktivističkih Grupa (ZMAG) iz Hrvatske i Zelena Arka iz Makedonije. Imamo i značajnu ulogu u pokretanju SEEPN – Permakulturne mreže zemalja jugoistočne Evope.

Što se tiče Srbije veliki broj ljudi koji su prošli kroz PDC su članovi Udruženja ili sarađuju sa Udruženjem. Tu se trudimo da obavljamo funkciju komunikacionog čvora za permakulturaše iz Srbije i njihove organizacije. Permakulturno udruženje Blagodat Srbije iz Smedereva je član Udruženja Permakultura Srbije, osnivači Earthship Srbije su počasni članovi Udruženja, a sa Centrom za zemljanu arhitekturu Earth & Crafts smo u stalnom kontaktu. Trudimo se da uspostavimo saradnju i pomognemo svima u Srbiji koji žele da se bave permakulturom ili da saznaju više o permakulturi.
Jasmina Slavica

Tekst preuzet sa http://master.rs/Bookmark and Share

Mala Pijaca