Zdrava Srbija Instagram

Evropa i organska proizvodnja


Zdrava Srbija, 29.08.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePotražnja za organskim poljoprivrednim proizvodima je prisutna u svim regionima, ali se konstantno povećanje beleži pre svega u Evropi i Severnoj Americi. Prema dostupnim podacima za 2012. godinu zemlje sa najvećim tržištem organskih poljoprivrednih proizvoda su Sjedinjene Američke države, Nemačka i Francuska. Pored ovih pokazatelja, važno je napomenuti da najveću potrošnju po glavi stanovnika imaju Švajcarska, Danska i Luksemburg.

Od ukupnih poljoprivrednih površina u Evropi 2,3 % su pod organskom proizvodnjom (zemlje Evropske Unije 5,6 %). U poslednjih nekoliko godina površine pod organskom proizvodnjom u EU povećane su za više od 0,6 miliona hektara, što govori da potražnja za poljoprivrednim proizvodima koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje raste. Najveće površine pod organskom proizvodnjom imaju Španija (1,6 miliona hektara), Italija (1,3 miliona hektara) i Nemačka (1 milion hektara).
U 2014. godini Evropska komisija je donela predlog za nove strože propise za proizvodnju i promet organskih proizvoda koji bi trebalo da stupe na snagu od 2017. godine. Kao posledica novih strožih propisa, moglo bi se očekivati da mnogi farmeri odustanu od organske proizvodnje i vrate se konvencionalnoj.Za dalji razvoj organske biljne i stočarste organske proizvodnje postoje i brojna druga, pre svega tehnološka ograničenja. Biljna organska proizvodnja se suočava sa velikim problemima u zaštiti useva od bolesti i korova, što predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji. Što se tiče organskog stočarstva i tu postoje brojna ograničenja daljeg razvoja, koja su u značajnoj meri posledica problema u vezi sa proizvodnjom hrane za životinje, koja takođe mora biti proizvedena na organski način. Najsporije se razvija svinjarski sektor, zbog pomenutih problema oko proizvodnje stočne hrane, dok se znatno veći rast beleži u ovčarstvu i kozarstvu.
Radovan Ševarlić dipl. ingBookmark and Share

Mala Pijaca