Zdrava Srbija Instagram

Rojenje pčela


Pčelarstvo, 04.02.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareDo pretrpanosti u košnici dolazi u vreme bujanja prirode, kada je na raspolaganju obilje paše, vremenske prilike su povoljne, broj odraslih pčela je veliki, a broj jaja i larvi naglo raste. Društvo je pretrpano odraslim pčelama, i još ih je na putu, ima malo prostora za širenje, a spoljašnje okruženje poziva na istraživanje.


Takva situacija tera pola radilica iz društva da od uzgoja legla i stvaranje zaliha hrane pređu na usporavanje proizvodnje, pakovanje i pripremanje za selidbu. Jedna posledica te situacije je da mlade radilice, one koje mogu praviti vosak, počnu graditi baze velikih matičnih ćelija duž dna okvira u leglu, gradeći ih tako da vise s dna okvira. Njihovo pojavljivanje može ukazivati na rane faze planiranja rojenja. Istovremeno, neke pčele koje su do tada bile sabiračice počinju tražiti prebivalište koje bi moglo biti prihvatljiv novi dom. Budući da je prostor za širenje društva ograničen, matica usporava polaganje jaja, treba joj manje hrane, te u roku od tri do četri dana prestaje potpuno sa zaleganjem. Matica koja ne leže jaja gubi na težini i mršavi jer se njene cevčice skupljaju.Takve joj promene omogućuju letenje-nešto što nije radila još od svog leta parenja. Promene u njenom ponašanju postaju izraženije kroz pet do šest dana koliko se razvijaju larve novih matica, a one radilice koje su postale svesne promena više ne odlaze na pašu, već ostaju u košnici i jedu mnogo meda-skupljaju zalihe za svoje preseljenje. Poslednji delić slagalice dolazi na svoje mesto kad prva larva matice dođe do faze kada radilice pokriju njenu ćeliju.


To je poslednji znak postojećoj matici da je vreme za preseljenje u novu rezidenciju. Ako su vremenske prilike povoljne, pčele tragači, koje su tragale za novim stanom, i druge radilice počinju juriti područjem plodišta, pokrećući društvo. Odjednom pčele-uključujući radilice, nekoliko trutova i maticu-odlaze, u hiljadama izlećući iz leta. Ostatak društva ostaje u košnici i čuva dom. Nastavljaju raditi i živeti u zajednici kao da se ništa nije dogodilo, odlaze na pašu, skupljaju i skladište nektar i polen, i neguju novu maticu.


U međuvremenu, roj koji odlazi ispunjava vazduh oko košnice. Polako se organizuje i kreće prema obližnjem mestu, kao što je grana ili stub ograde ili slično. Pridružuju mu se pčele tragači, one koje su istražile moguće nove domove, i na površini roja izvode poseban ples kojim pokazuju udaljenost i smer prema novim mogućnostima smeštaja, podstačući druge pčele tragače da posete eventualni novi dom.

Kad jedno mesto privuče više istraživača od drugih, tragačice se vraćaju i opet počinju svoj ples kojim će mobilisati ostale. Roj se uzdiže i kreće prema svom novom domu. Tamo grade novo saće, sabiračice odmah odlaze po nektar i polen, a matica uskoro počinje nositi jaja. Društvo nastavlja živeti kao i ranije, ali je raspored polaganja jaja prekinut na odprilike tri nedelje.

Korišćen tekst „Pčelarstvo“, Kim Flottum


Savetodavac
Radosavljević DraganBookmark and Share

Mala Pijaca