Zdrava Srbija Instagram

Proširivanje pčelinjeg legla


Pčelarstvo, 30.04.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU godinama kada se dogodi da pčele unesu više cvetnog praha i nektara nego što ga mogu utrošiti za ishranu legla i održavanje života pčela, onda se kod više društava mogu naći 3 - 4 okvira sa leglom koji su sa jedne i druge strane blokirani okvirima punim cvetnog praha ili zaliveni medom. Ako bi ostao ovakav raspored suženog legla, onda bi se ograničio rad matice, što bi dovelo do slabog razvoja društva, a time i do smanjenja njegove radne sposobnosti za iskorišćavanje glavne prolećne paše.


U ovakvim slučajevima potrebno je povremeno oduzimati po jedan ili dva okvira sa cvetnim prahom ili medom i dati ih društvima koja su slabija. Na mesto oduzetih okvira stavljaju se prazni okviri sa starijim ispravnim saćem. U nedostatku izgrađenog saća može se jačim društvima dati po jedna tabla veštačkog saća koju treba staviti između poslednjeg okvira sa leglom i okvira sa cvetnim pragom.Prazno saće, kao i veštačko, treba pre dodavanja pčelama poprskati vodom ili sirupom, jer poprskano saće izaziva kod pčela refleks za brže čišćenje i poliranje ćelija. Time se kod matice ubrzava leženje, pošto pčele ubrzanim tempom pripremaju ćelije za polaganje jaja.Boban Rosić dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca