Zdrava Srbija Instagram

Krečno leglo kod pčelinjih društava


Pčelarstvo, 14.07.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareOva odavno poznata zarazna bolest pčelinjeg legla, koju prouzrukuje specijalna gljivica, uznemirava mnoge pčelare. Ne ulazeći u detaljan opis prouzrokovača krečnog legla, ukazujemo na nekoliko bitnih faktora koji pogoduju pojavi krečnog legla:


- slaba društva koja nemaju dovoljno pčela da pokriju leglo i koja su imunološkii biološki veoma podložna pojavi krečnog legla
- gladna društva
- prekomerna vlaga u košnici i na pčelinjaku
- pojava čestih kiša


Spore ovog prouzrokovača nalaze se uvek i svugde u košnici, na zemlji, u okolini. Ove spore mogu da žive preko 38 godina i da buknu onog trenutka kad se steknu pogodni mikroklimatski uslovi. One se prenose, iz košnice u košnicu i ovim sporama se mogu zaraziti i zdrava društva i preko meda, polena, propolisa, jer se one i tamo nalaze.Kako se boriti protiv krečnog legla?


Najvažnija mera u borbi protiv krečnog legla jeste držanje jakih društava na pčelinjaku, izbacivanje iz upotrebe zaraženih okvira i prebacivanje nezaraženih okvira u novu, čistu i dezinfikovanu košnicu. Da se ova bolest ne bi pojavila, potrebno je preduzeti sledeće mere:


- držati jaka pčelinja društva na suvom mestu, izbegavati doline bez promaje, a košnice stavljati na oko 30cm iznad zemlje;
- ne spajati društva u kojima ima krečnog legla, niti iz takvih društava uzimati materijal za matičnjake i uzgoju matica ;
- održavati čistoću i na pčelinjaku;
- izvršiti zamenu starih matica novim selekcionisanim
- zameniti i pretopiti sve okvire sa krečnim leglom
- dodavati sirup (0,2-0,3l) bolesnim društvima sa dodatkom aditiva za jačanje organizma pčele (vitamin C, Bevipleks).

Ako ove mere ne bi dale rezultate u borbi protiv krečnog legla, onda se mogu koristiti neki od lekova koji su u prodaji. Mnogi stručnjaci su danas saglasni da je higijensko ponašanje pčela mnogo važnije u lečenju ove bolesti od dejstva lekova. Odabiranje društava u kojima nije bilo krečnog legla i testiranje matica stim u vezi je najuspešniji lek protiv ove bolest. Najbolji lek protiv ove bolesti jesu jaka društva i zamena matice u društvima gde se krečno leglo pojavilo. Pored toga se preporučuje prihranjivanje društva sa krečnim leglom šećernim sirupom (1:1), u koji je dodat vitamin C (1/2 tablete ili limuna na 1kg šećera), kao i Bevipleks (1 tableta na 1kg šećera).

Nenad Stefanović dipl. ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca