Zdrava Srbija Instagram

Dostupnost vode za biljke


Povrtarstvo, 02.03.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePraksa pokazuju da zemljišta sa dobrom strukturom mogu povećati količinu vode na raspolaganju usevima, dok će degradirana tla imati umanjenu raspoloživost vode u zemljištu.


Dobra struktura tla poboljšava prodor vode u zemljištu i smanjuje oticanje i eroziju. Dobra strukturna zemljišta su porozna i dozvoljavaju da voda lako uđe, a ne da površinski oteče i bude izgubljena. Nasuprot tome, kada tlo ima degradiranu strukturu, zemljišni agregati su razbijeni, povećano sabijanje takođe smanjuje vodno-vazdušni režim.


Tlo koje sadrži organske materije igra vitalnu ulogu u kvalitetu zemljišta i dostupnosti vode u zemljištu. Organski materija koji se unese u zemljište i na površinu štiti tlo od uticaja kišnih kapi i sile erozije. Površinski ostatak i mulč takođe će smanjiti isparavanje i guši korov, ostavljajući više vode za upotrebu biljakama. Studije pokazuju da kako se organska materija povećava, zemljišta razvijaju još makrospora. Takođe, organska materija sama može zadržati vodu.

Povećanje organskog sadržaja materije uključuje:

- Đubrenje stajnjakom,
- Primena komposta (od raznih materijala),
- Žetveni ostaci.Igor Ristić, dipl. inž.Bookmark and Share

Mala Pijaca