Zdrava Srbija Instagram

PROIZVODNjA CRNOG LUKA


Povrtarstvo, 03.03.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePovrće je oduvek igralo značajnu ulogu u životu čoveka i predstavlja jedan od bitnijih činilaca u ishrani. Veći deo povrtarskih biljaka ljudima je bio poznat još pre 4000-5000 godina. Danas povrtarstvo predstavlja intenzivnu i profitabilnu delatnost.


"Hrana treba da bude lek, a lek-hrana", još pre dve hiljade godina rekao je grčki lekar Hipokrat. Neodgovarajuća ishrana doprinosi smanjenju, padu imuniteta i dovodi do pojave mnogih oboljenja. Crni luk spada među najrasprostranjenije povrtarske kulture koje služe za ishranu ljudi tokom cele godine. Koristi se kao svež ili osušen. Poreklom je iz Azije i kao dvogodišnja biljka u prvoj godini obrazuje glavicu. Naredne godine iz glavice izrastaju cvetna stabla koja donose seme.


Crni luk se proizvodi direktno iz semena, rasada i iz arpadžika. Tradicionalan način proizvodnje crnog luka je iz arpadžika. Proizvodnja iz arpadžika je siguran i jednostavan način, ali ne i najekonomičniji. Uspeh proizvodnje zavisi od kvaliteta sadnog materijala, krupnoće, zdravstvenog stanja i kvalitetnog čuvanja arpadžika. Jako je važan izbor sortimenta. Kod nas su zastupljene sorte pljosnatog (pogačastog) i okruglog oblika. Izbor diktira tržište.


Uspeva na srednje lakim do srednje teškim zemljištima dobre strukture i plodnosti. Najbolje uspeva na zemljištu slabo kisele ili neutralne reakcije. Za gajenje luka birati čiste nezakorovljene parcele bez mikrodepresija. Izbegavati površine sa visokim nivoom podzemnih voda, parcele gde je u prethodnih 3-4 godine gajen crni luk, ili druge kulture iz familije lukova, beli ili praziluk. U plodoredu obično ide posle kultura koje se đubre stajnjakom. Većina kultura posle kojih se može izvršiti blagovremena jesenja obrada zemljišta predstavlja dobre preduseve crnom luku.Osnovnu obradu zemljišta obaviti što ranije u jesen, na dubinu od 25-30 cm. Gruba, grudvasta površina nije pogodna za sadnju arpadžika. Sadi se u rano proleće kada vremenski uslovi dozvole da se zemljište pripremi. U zavisnosti od krupnoće lukovica, načina sadnje i kvaliteteta rada sadilice obično se koristi 500-1000 kg/ha arpadžika. Za 1 ha potrebno je: sitnog arpadžika 300 – 500 kg, srednje krupnog 500 – 800 kg i krupnog 800 – 1000 kg. Obično se sadi u brazdice na razmak 15 X 15 ili 20 X 10 cm. Na velikim površinama, uz primenu mehanizacije, arpadžik se sadi na redove rastojanja 30 cm ili u trake sa 4-6 redova. Između traka ostavlja se razmak od oko 50 cm, a između redova u traci 20 cm. Razmak u redu je 7-10 cm. Normu đubrenja potrebno je odrediti na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Ovako posađen luk ranije niče i pre završava vegetaciju (sredina jula).


U momentu kada biljka omekša i padne po zemlji crni luk je stasao za berbu. Vađenje se obavlja kad veći deo biljaka polegne. Posle vađenja i sušenja lukovice se očiste, klasiraju i u zavisnosti od količine različito skladište, manje količine u drvenim gajbama, veće u savremenim skladištima.Boban Stanković dipl.ing.polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca