Zdrava Srbija Instagram

Proizvodnja zimske šargarepe


Povrtarstvo, 24.06.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareNajvažniji uslov za setvu šargarepe kao drugog useva je navodnjavanje. Setva se vrši u prvoj dekadi jula meseca, nakon ubiranja graška, ranog krompira, kupusa, salate i ranog ječma. Najveći prinosi mogu se ostvariti na plodnim, strukturnim, srednje lakim zemljištima propusnim za vodu na kojima se ne obrazuje pokorica.

Najviše joj odgovaraju zemljišta blago kisele do neutralne reakcije, pH 5,5-6,5. Zemljište se izore odmah nakon skidanja predhodne kulture na dubinu do 20 cm i kvalitetna površinska obrada u cilju dobijanja mrvičaste strukture i očuvanja vlage. Veoma je važno da se obrada zemljišta obavlja pri određenoj vlažnosti zemljišta (optimum oko 60% PVK). Zemljište mora biti idealno pripremljeno što je za šargarepu veoma bitno jer je seme sitno, niče veoma sporo i neujednačeno. Najčešće se setva obavlja na gredice širine 20 cm, razmak redova 7-10cm i razmak u redu 3 cm. Ako se setva obavlja u suvo zemljište veoma je važno valjanje neposredno nakon setve.

U letnjoj setvi najvažnija mera je navodnjavanje. Donja granica optimalne vlažnosti je 70%PVK, optimum 70-80%PVK. Broj zalivanja zavisi od tipa zemljišta, količine i rasporeda padavina. U prvim danima nakon setve zalivanje se vrši svakodnevno sa manjom količinom vode dok seme ne nikne. Za šargarepu je bitno da ima stalnu i umerenu vlažnost zemljišta, bez značajnog kolebanja.Za kvalitetan prinos šargarepa mora imati dovoljno pristupačnih hraniva u toku cele vegetacije. U početku vegetacuje za šargarepu je karakteristično slabije usvajanje hranjiva. Intezivno usvajanje hranjiva počinje 60-tog dana vegetacije. Od svih elemenata šargarepa najviše usvaja kalijum.

Tokom cele vegetacije, počev od nicanja pa do faze optimalne tehnološke zrelosti najvažnije je očuvati vegetativnu masu, jer je razvijena lisna rozeta i uslov za visok i kvalitetan prinos. Zato je važna zaštita od korova, štetočina i bolesti( pepelnica, plamenjača, alternarija, pegavost lišća). Šargarepa iz letnje sadnje pristiže za vađenje krajem oktobra i početkom novembra meseca.Mira Miljković dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca