Zdrava Srbija Instagram

Značaj kvaliteta supstrata za proizvodnju povrća


Povrtarstvo, 19.02.2016.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareSvake godine treba obezbediti kvalitetan supstrat za proizvodnju povrća, odnosno rasada. S obzirom da od kvalitetno proizvedenog rasada zavisi u velikoj meri i uspešnost čitave proizvodnje, govori o važnosti i značaju odabira pravog supstrata za proizvodnju.

Supstrat je zemljište u kojem sejemo semenku i gde mlade biljke provedu dobar deo najosetljivije faze svoga života. Kvalitetni supstrati su lagani, imaju regulisanu pH vrednost, tj. kiselost, dobro regulisan vodno- vazdušni režim, dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da prođe i bez prisustva patogena i korova. Hranjivi supstrat treba da je blago kisele reakcije, odnosno pH od 5,5 do 6,5. Struktura i sastav supstrata, odnosno veličina čestice utiču na mnoge osobine, od vodno-vazdušnog režima do razvoja korena. U proizvodnji rasada paradajza, paprike, plavog patlidžana, salate koriste se supstrati granulacije 0-5mm. Za pikiranje istih koriste se granulacije od 0-20mm.

Danas na tržištu ima veliki izbor supstrata, odnosno na raspolaganju su brojne kombinacije gotovih smeša, koje se razlikuju po svom sastavu, osobinama, nameni, ali im je zajedničko da su fitosanitarno bezbedni čime se eliminiše uticaj patogena, korova i insekata na sadnicu rasada. Ti supstrati sadrže crni i beli treset u različitim odnosima, zavisno od namene, zatim vermikulit, perlit, kvarcni pesak, kreč i hranjiva. Kvalitetan supstrat po zalivanju zadržava određen deo vlage, a suvišnu otpušta tako da u supstratu ostaju optimalne količine vlage i dovoljno pora u kojima se nalazi vazduh. Ukoliko je loš sastav i struktura, često dolazi do prevlaženog supstrata i gušenja biljaka čemu doprinose čaše i kontejneri sa premalim otvorima..

Količina hranjiva u supstratu mora da odgovara zahtevima useva koji gajimo jer u suprotnom dolazi do blokade i biljke ne napreduju, a kasnije se javlja i narkoza ivice lista. Uzrok je u tome što usled velike količine hranjiva biljka ne može usvajati vodu, pa više ne napreduje. Hranjiva u supstratu moraju da budu vrlo kvalitetna i lako dostupna, kako ne bi došlo do pojave deficita u ishrani ili eventualne toksičnosti nekih elemenata, što se često događa kod proizvođača koji prave vlastite smeše. Zbog toga se i preporučuje upotreba gotovih, dezinfikovanih supstrata iako poskupljuju proizvodnju.dipl.ing. Mira MiljkovićBookmark and Share

Mala Pijaca