Zdrava Srbija Instagram

Mlečne pasmine koza


Stočarstvo, 16.02.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareNajvažnije pasmine koza za proizvodnju mleka vode poreklo iz Evrope, zato se njen Alpski deo ( Švajcarska, Francuska ) često naziva kolevkom mlečnog kozarstva. Iz tih područja visokoproduktivne pasmine su se proširile skoro po celom svetu, gde prvenstveno mislimo na belu sansku kozu, togenburšku kozu i alpsku kozu – alpinu.Sanska koza

Jedna je od najpoznatijih i smatra se najmlečnijom pasminom koza u svetu. Iako je namena uzgoja ove pasmine prvenstveno proizvodnja mleka, ona i u proizvodnji mesa ostvaruje izuzetne rezultate, obzirom da je okarakterisana visokom plodnošću ( 180 – 200% ), dnevnim prirastima jaradi iznad 200g te težinom odraslih grla od oko 70 kg. Zahvaljujući odličnim proizvodnim osobinama i izvrsnoj prilagodljivosti, ova se pasmina proširila u gotovo sve krajeve sveta. Često se koristi za poboljšanje osobina mlečnosti lokalnih pasmina, na osnovu čega su mnoge zemlje formirale vlastite uzgoje i tipove sanske koze.

Temperamentom je ovo vrlo mirna pasmina koza, koja je dobro prilagođena intenzivnom sistemu uzgoja. Dlaka joj je potpuno bele boje, samo ponekad kremaste sa crnim ili sivim pegama na nosu i oko očiju. Iako postoje muška i ženska grla koja su bezrožna ili sa rogovima, izvorna (Švajcarska) sanska koza nema rogove. Trup sanske koze uočljivo je dug, ali je užeg obima. Prosečna proizvodnost utvrđena za ovu pasminu u Švajcarskoj iznosi između 750 i 800 kg mleka, s tim da je kod najboljih grla utvrđena proizvodnja od 2000 kg mleka u laktaciji.Alpska koza – alpina

Rasprostranjena je po celoj Francuskoj, a poreklom je iz švajcarsko-francuskih Alpa. Najmlečnija je pasmina u Francuskoj, te je lako prilagodljiva i ekstenzivnom i intenzivnom sistemu uzgoja. Odlikuje je i visoka otpornost, pa se ova pasmina dosta izvozi, posebno u zemlje sredozemlja. Alpina koze su srednje razvijenosti, dobro izraženih dubina i snažnih udova. Ova pasmina se pojavljuje u više boja, a najpoznatiji tip je chamois (šafran) svetlo žute, odnosno smeđe boje, s crnim trbuhom i donjim delovima nogu te prepoznatljivom prugom koja se preko leđa pruža do repa. Ostale tipove karakteriše pojava belih pruga na crnoj i smeđoj podlozi, te crno sa ili bez svetlih nogu. Postoji i la mantelee tip, tzv. sa plaštom, kod kog su leđa i slabine tamni, a vrat i plećke svetliji. Odrasla ženska grla teže između 50 i 80 kg, a jarčevi oko 100 kg. Koze u laktaciji proizvedu od 600 do 900 litara mleka.Nemačka oplemenjena koza

Nemačka oplemenjena bela koza je najbrojnija pasmina koza u Nemačkoj. Ova pasmina nastala je ukrštanjem lokalnih belih pasmina koza sa švajcarskim sanskim kozama. Iz tih razloga u proizvodnim svojstvima i eksterijernim odlikama jako nalikuje Sanskoj kozi iz Švajcarske. Nemačka oplemenjena bela koza ima mekanu dlaku bele boje, ali nije retkost da joj se preko leđa i vrata pruža svetložuta ili riđa pruga. Glava ima ravan profil i nežna je. Ima srednje dug vrat, dobro povezan sa srednjim delom trupa. Leđna linija je duga i ravna. Odrasla ženska grla su prosečno teška između 55 i 75 kg, a jarci su nešto teži. Umatičena grla imaju proizvodnju mleka između 1000-1200 litara u laktaciji.Nemačka srnasta koza

Nemačka srnasta koza (kod nas se koristi naziv srnasta) je pasmina visoke plodnosti, dugovečna je i visoke mlečnosti. Mekana i elastična koža joj je pokrivena kratkom nežnom dlakom. U zavisnosti od boje pojavljuje se u tri različita tipa: Franconian tip crveno smeđe do boje čokolade sa crnim mrljama na glavi i oko očiju. Ima crnu prugu uzduž leđa, crni trbuh i donje delove nogu. Schwarzwald tip, je svetlo smeđi tip s manje tamnijih pega, svetlo smeđeg trbuha i svetlom prugom na licu.Thuringian (tzv. šumski) tip, boje je čokolade do sivosmeđ sa svetlijom ili belom prugom na licu i donjim delovima nogu. Većina životinja ove pasmine je bez rogova. Prosečna proizvodnja mleka po laktaciji je 828 kg, koje sadrži 2,8% belančevina i 3,42% mlečne masti. Sadržaj belančevina u mleku joj je pasminski nedostatak, te je po tome lošija od nemačke oplemenjene bele koze.Togenburška koza

Togenburška koza je posle sanske najvažnija pasmina koza u Švajcarskoj. Zahvaljujući osobinama visoke plodnosti i mlečnosti, te skromnosti i otpornosti, ova pasmina se takođe u velikoj meri izvozi u druge zemlje. Telo životinja ove pasmine pokriveno je tankom pigmentisanom kožom sa kratkom i sjajnom dlakom. Boja dlake varira od srednje smeđe do žućkaste, zatim mišje sive do skoro srebrnaste. Uzduž glave pruža joj se bela pruga. Telesna masa odraslih koza iznosi prosječno oko 60 kg, a jarčeva 75 do 80 kg.

Togenburška pasmina je jako slična sanskoj pasmini po proizvodnim osobinama. Prosečna proizvodnja mleka po laktaciji joj je 700 do 800 kg. Obzirom da je dosta korištena za oplemenjivanje (povećanje mlečnosti) autohtonih pasmina, danas mnoge zemlje imaju svoje tipove togenburške koze.


Tekst preuzet sa https://www.agroportal.hr/Bookmark and Share

Mala Pijaca