Zdrava Srbija Instagram

Gajenje čokota u paru


Vinogradarstvo, 17.10.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareČokoti se sade u parovima, na svakom se obrazuje po jedno stablo sa jednostrukom kordunicom. Kordunice su na dva čokota u paru usmerene u suprotnim pravcima. Parni čokoti se oslanjaju na zajedničku potporu.


Prednosti sadnje parnih čokota su u tome što je i pored relativno velikog broja čokota po hektaru (3.333) razmak ipak dovoljno veliki da bi se obrada zemljišta u redu i između redova lako sprovodila. U slučaju uginuća jednog čokota u paru, može se formirati kordunica za zamenu. Kao potpora služi relativno mali broj pritki: svega 1.100 po hektaru, jer se na jednu oslanjaju dva čokota. Sve to znatno smanjuje troškove podizanja vinograda.Sam uzgojni oblik ima niz pozitivnih karakteristika. Pre svega, pruža mogućnost opterećivanja čokota velikim brojem okaca, što pri dobrom đubrenju omogućuje postizanje visokih prinosa i u sorti koja ima sitne grozdove. Berba i rezidba se lako obavljaju, jer se sve operacije izvode u visini grudi. Zaštita od bolesti i štetočina je jednostavna i efikasna i redovno se dobija kvalitetno grožđe. Površina zemljišta je slobodna pa se mogu primenjivati i totalni herbicidi. Za ovaj uzgojni oblik preporučuje se tri metra međurednog razmaka i dva metra u redu između parnih čokota razmak je 30 cm.Mimica Kostić-Đorđević dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca