Zdrava Srbija Instagram

Zakidanje-prekraćivanje zaperaka kod vinove loze


Vinogradarstvo, 25.06.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZaperci imaju važnu ulogu u razvoju vinove loze, a ona se odnosi na bolju ishranu grožđa, lastara i zimskih okaca.


Međutim, zaperci se ne smeju ostaviti da neprekidno rastu, jer mogu štetno uticati na razvoj i kvalitet grožđa, kao i na otežanu zaštitu loze od prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina. Zakidanje zaperaka treba obaviti kada se na njima obrazuje 5-6 listova, onda ih treba prekraćivati na 3-4 lista. Ovako zakinuti zapreci korisno utiču na povećanje broja cvasti u okcima, krupnoću grožđa, kvalitet vina i povećanje otpornosti loze na niske temperature. Zaperci su rodni (donose rod u istoj godini) a u godini kada se pojave pozni prolećni mrazevi njima se nadoknađuje lisna masa a nekada i zadovoljavajući rod. Zaperci se ne smeju zakidati u vreme cvetanja loze jer se time remeti normalna oplodnja i povećava rehuljavost grozdova i bobica.


Prema tome, prvo zakidanje zaperaka obavlja se posle precvetavanja, a ostalo zavisno od intenziteta razvoja i bujnosti loze. Poslednje zakidanje zaperaka treba obaviti pred šarak grožđa. Ono se može obaviti ručno ili nožem. Zakidanje zaperaka ne treba obavljati kada su visoke temperature, jer može doći do pojave ožegotina na grožđu.Živomir Nikolić, dipl ingBookmark and Share

Mala Pijaca