Zdrava Srbija Instagram

Suzbijanje crne pegavosti u organskoj proizvodnji


Vinogradarstvo, 30.09.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareCrna pegavost (Phomopsis viticola) se javlja na lastarima i lišću vinove loze. Kada su infekcije jake cvetovi i mladi grozdovi su takođe oštećeni. Bolest prezimljava u piknidima i širi se kišnim kapima.Suzbijanje crne pegavosti za organskog proizvođača počinje sa rezidbom, kao sanitarnom merom, kada se uklanjaju inficirani sivi lastari a zatim se vinograd u fazi otvaranja pupoljaka prska kvašljivim sumporom u višoj dozi ili tečnim formulacijama bakarnih fungicida. Ako je bolest bila intenzivna prethodne godine tada se tokom mirovanja prska sumporno krečnom čorbom ("Eau Grison"-kalcijum polisulfid) (McGourty, 2008, Dufour, 2009).


Na tržištu postoji biološki preparat Mycostop™, a na bazi Streptomyces griseoviridis, koji je registrovan za suzbijanje protiv Phomopsis(EPA,2009).
Teodor Prvulović dipl.ing.polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca