Zdrava Srbija Instagram

Lozna podloga Kober 5BB


Vinogradarstvo, 09.07.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareVeoma je bitno dobro odabrati podlogu, jer ona utiče i na poboljšanje i na pogoršanje niza agrobioloških i tehnoloških ossobenosti nakalemljenih sorata vinove loze. Greške pri izboru lozne podloge kasnije se ne mogu ispraviti.


Loza mora da poseduje niz povoljnih osobina:

- da je potpuno otporna prema korenovoj filokseri

- da ima dobar afinitet prema plemenitoj lozi

- da se lako prilagođava različitim zemljištima i klimatskim uslovima

- da podnosi određene količine kreča u zemljištu

- da se dobro ožiljava

- da pozitivno utiče na vegetativni i rodni potencijal, i na ostale agrobiološke i privredno tehnološke osobine nakalemljenih sorti vinove loze

- da nije zaražena virusom
Podloga Kober 5BB spada u grupu američko-američkih hibrida Berlandieri x Riparia.


List je veliki, trodelan. Postoji veliki broj klonova. Vrh mladog lastara je bronzano zelen ili crveno zelen. Cvet je funkcionalno ženski. Zreo lastar je sa dugim internodijama.
Podnosi 60% ukupnog i do 20% aktivnog kreča u zemljištu. Ta se podloga vrlo dobro ukorenjava, ima dobar afinitet sa svim našim sortama, i povoljno utiče na bujnost i rodnost svih sorata vinove loze.


Otporna je korenovu filokseru a neotporna na lisnu filokseru. Vrlo je otporna na niske temperature.dipl. ing. Teodor PrvulovićBookmark and Share

Mala Pijaca