Zdrava Srbija Instagram

PRE VRUĆINA


Vinogradarstvo, 23.07.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareNajava visokih temperatura je upozorenje vinogradarima da dok temperatura ne prelazi 35 °S još mogu ući sa mašinama u vinograd i ukloniti korove, ukloniti suvišne lastare, ali uz oprez da ne stvore mogućnost stvaranja ožegotina na bobicama. Optimalna temperatura za razvoj vinove loze kreće se od 25 do 35 °S.


Iznad ove temperature vegetacija usporava (malaksava) da bi na oko 50 °S potpuno prestala, jer tada ćelije ne funkcionišu.


Visoke temperature koje mogu izazvati povrede na vinovoj lozi javljaju se u toku vegetacionog perioda, a mi se trenutno nalazimo u periodu u kome je ova pojava naročito izražena. Visoke temperature obično prati niska vlažnost zemljišta i vazduha pa ukoliko ovakvi uslovi potraju duže može doći do oštećenja pojedinih organa, a zatim i do uvenuća čokota. Temperatura iznad 35 °S a naročito iznad 40 °S mogu izazvati trajne posledice na vinovoj lozi na sličan način kao i temperature ispod nule. Pri visokoj temperaturi lišće se kovrđža, gubi boju, suši se i opada. Oštećenja se mogu javiti na bobicama u početku u vidu ožegotina, a zatim dolazi do smežuravanja bobica usled gubitka vode i do njihovog potpunog propadanja.Da bi se posledice visokih temperatura ublažile potrebno je održavanje zemljišta u stalno obrađenom stanju kako bi se sačuvala zemljišna vlaga. Pravovremeno uklanjanje suvišnih lastara smanjuje transpiracionu površinu, a time i nepotreban gubitak vlage. U vreme velikih žega (temperatura veća od 38 °S ), ne treba ulaziti u vinograd odnosno ne preduzimati ampelotehničke i agrotehničke mere a prvenstveno plitku obradu odnosno prašenje zemljišta. Oštre čestice zemlje ili peska prilikom prašenja mogu lako oštetiti pepeljak pokožice. Na oštećenom mestu, ukoliko se izloži suncu, brzo se pojavljuju ožegotine koje ne samo što pogoršavaju izgled grožđa, već mogu biti i uzrok pojavi sive plesni na grožđu.


Mera koja se preporučuje a koja doprinosi ublažavanju posledica suviše visokih temperatura je navodnjavanje koje obezbeđuje vinovu lozu dovoljnim količinama vode.


mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca