Zdrava Srbija Instagram

Muskatne sorte vinove loze


Vinogradarstvo, 01.08.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareMirisu grožđa i vina uvek je pridavan veliki značaj. Otuda su sve traženije sorte sa blagim muskatnim mirisom i sve traženiji proizvodi od grožđa, a pre svega vino sa blagim ili izraženim muskatnim mirisom.


Mirisne materije grožđa - primarne ili formirane u procesu odležavanja - sekundarne, imaju značajnu ulogu u utisku o grožđu i vinu. Količina mirisnih materija u grožđu zavisi od brojnih faktora. Najvažniji su: genetska osnova sorte, klima, zemljište, stepen zrelosti grožđa i dr. Karakter i kvalitet mirisa su određeni prisustvom brojnih terpentiskih jedinjenja.


Prema nekim autorima postoji preko 350 muskatnih vinskih sorti, sposobnih da daju različite kvalitetne kategorije vina sa manje ili više izraženim muskatnim mirisom ali, u našoj zemlji danas se gaji manji broj. Sem muskatnih sorti i ostale imaju mirisne materije koje se ne mogu okarakterisati kao muskatne (npr Traminac, Sovinjon beli i dr).U ovom tekstu ćemo Vas podsetiti samo na muskatne sorte koje se sve više traže jer poseduju nešto što potrošače privlači, a to je njihov specifičan miris. Isto se može reći i za stone sorte od kojih se pored lepog izgleda grožđa i bobica, krupnoće grozda i bobice, zahteva i da lepo, diskretno, muskatno mirišu.

Muskatne vinske sorte
1. Muskat žuti (Tamjanika bela)

Potiče iz Francuske. Rasprostranjen je u svim zemljama sveta, no ne mnogo. Kod nas se sporadično sreće. Ima srednje krupan grozd (130-200g), valjkastog oblika. Bobica je srednje krupna, pokožica dosta debela, žutozelene boje. Sazreva u III epohi. Nakuplja 20-24% šećera sa 5-7g/l ukupnih kiselina. U fazi suvarka može imati i 30% šećera. Tada se koristi za spravljanje prirodnih dezertnih muskatnih vina.
2. Muskat krokan (mirisavko)

Verovatno potiče iz Francuske. Kod nas se gaji u priobalju Tise. Ima valjkasto-kupast grozd, mase 120-150g. Bobica je srednje okrugla, zelene boje. Sazreva u II epohi, srednje pozno. Nakuplja do 22% šećera a grožđe sadrži 5-7 g/l ukupnih kiselina. U fazi suvarka koncentracija šećera dostiže 26-28%. Daje kvalitetna vina, prijatnog muskatnog mirisa.3. Muskat otonel (mirisavko)

Potiče iz Mađarske. Kod nas se gaji u Vojvodini, a sporadično i u centralnoj Srbiji. Grozd je mali, valjkasto-kupast, mase 100-150g. Bobica je mala, okrugla, srednje debele pokožice, žutozelene boje. Sazreva rano, krajem prve epohe. Nakuplja do 24% šećera, u fazi suvarka do 30%. Ima malo kiselina: 5-7g /l. Daje vrhunska muskatna vina koja se često koriste za popravku ukusa i mirisa drugim vinskim sortama. Pošto rano sazreva, lepo izgleda i miriše, na lokalnim tržištima se može naći i kao stona sorta.
4. Godominka

Domaća je sorta, novijeg datuma. Grozd je srednje krupan, valjkasto-kupast, prosečne mase 150-200g. Bobica je srednje krupna, okrugla, pokožica žutozelene boje. Sazreva srednje pozno. Nakuplja do 24% šećera, a u fazi suvarka čak i do 32%. Ima 5-6 g/l ukupnih kiselina. Vina su pitka, harmonična, prijatne arome muskatne. Može dati i prirodna desertna vina muskatna.
5. Neoplanta

Domaća je sorta, novijeg datuma. Srednje krupnog grozda 120-150g, srednje krupne, ovalne bobice, zelenožute boje. Sazreva u II epohi (srednje pozno). Nakuplja 20-24% šećera i zadržava7-8 g/l ukupnih kiselina. Vina su vrhunska, muskatna.
6. Muskat Hamburg

Dobro poznata stona sorta koja se uspešno može koristiti i za proizvodnju kvalitetnih muskatnih obojenih vina kao i kvalitetne muskatne lozovače. Grozd je krupan, razgranat, mase i do 500g. Bobica je jajaste forme, tanke pokožice, plavocrvene boje. Sazreva u III epohi, pozno. Nakuplja do 20% šećera i sadrži 5-7 g/l ukupnih kiselina. Vina su pitka, harmonična, kvalitetna, muskatna.

Pored pomenutih sorti postoje brojne introdukovane vinske muskatne sorte. Pojedine kod nas se sreću samo u kolekcionim zasadima: Aleatico, Barantilj, Berkanuš, Burlink, Viorika, Muskat armanjski, Muskat Vira, Muskat ruža omiška, Muskat crni, Rizling muskatni, Fetijaska muskatna, Cvetni i dr.

Pored pomenutih, brojne su muskatne sorte kombinovanih svojstava (stono-vinske i vinsko-stone), kao i stone sorte. Od pojedinih sorti uspešno se mogu proizvesti kvalitetna vina - Muskat crveni, Muskat ada, Muskat di terasino, Muskat zlatni, Muskat kubanski, Muskat St loran, Muskat uzbekistanski, Banatski muskat, Rani muskat, Muskat dunavski, Muskat trakiski, Radmilovački muskat, Smederevski muskat td. ili kvalitetna lozovača.

Neka iskustva sa gajenjem pomenutih sorti postoje, neke od njih su u fazi ispitivanja u kolekcionim zasadima.

V. Trandafilović, dipl.ing.
spec.ampelografijeBookmark and Share

Mala Pijaca