Zdrava Srbija Instagram

Rezidba trešnje i višnje


Voćarstvo, 27.01.2016.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareRezidba trešnje u rodu

U savremenoj proizvodnji trešnje rezidba je obavezna mera, naročito ako su stabla kalemljena na slabo bujnim podlogama i gajenih u gustom sklopu. Trešnja formira retku i osvetljenu krunu, jer se odlikuje slabijim razgranavanjem. Sklona je da formira piramidalnu krunu, a ima i izraženu apikalnu dominaciju. Pretežno rađa na majskim buketićima, a znatno manje na dugim rodnim grančicama. Sobzirom da se preporučuje da majski buketići ne budu stariji od pet godina, jedan od osnovnih ciljeva rezidbe je obnavljanje rodnog drveta. Rezidbom se uspostavlja redovno obnavljanje grana, grančica i unutrašnjeg rodnog potencijala, što smanjuje ogoljavanje.

Zimska rezidba trešnje treba da reguliše visinu krune, a uglavnom se sastoji od prekraćivanja grana i proređivanja suvišnog. Bujni, uspravni letorasti, pogotovo unutar krune, uklanjaju se do osnove. Prilikom rezidbe ostavljati što više umereno bujnih letorasta, koji rastu pod otvorenim uglom, zato što se tako utiče na smanjenje bujnosti stabla.

Intenzitet rezidbe uskladiti sa vegetativnim rastom voćaka. Pod optimalnim rastom se smatra kada je dužina letorasta 30-40cm. Stabla kod kojih su letorasti kraći treba jače orezati, čime se podstiče njihov vegetativni rast. Ukoliko su bujnija stabla sledi manje intenzivna rezidba, odnosno proređivanje grana. Preteranu bujnost je lakše regulisati letnjom rezidbom. Napravljene veće preseke treba premazati kalem voskom ili nekim drugim zaštitnim sredstvom.

Višnja se odlikuje boljim grananjem od trešnje, a ima i slabije izraženu apikalnu dominaciju. Sklona je obrazovanju okruglaste, guste krune, sa većim brojem dugih i tankih grančica. Rađa na jednogodišnjim dugim i kratkim grančicama, kao i na majskim buketićima. Pojavu ogoljavanja grana treba regulisati, umanjiti rezidbom. Zimska rezidba se najčešće svodi na proređivanje preguste krošnje i uklanjanje polomljenih, bolesnih i oštećenih grana. Uklanjaju se i niske grane koje smetaju obradi. Proređivanje krune se vrši ili skidanjem čitavih grana ili samo njihovih vršnih delova. Ovakvom rezidbom pored podmlađivanja sprečava se i ogoljavanje grana u unutrašnjosti krune. Rezidbom se dobija i prosvetljavanje krošnje.

Visina stabla trešnje, okalemljene na divljoj trešnji ili magrivi, rastom visine 5 do 6m, mogu se izazvati problemi tokom proizvodnje (otežana je berba, neujednačeno je sazrevanje plodova, javlja se ogoljavanje unutar krune, otežana je primena zaštitnih sredstava, jače je dejstvo ptica na vršne plodove idr.).
Rekonstrukcijom krošnje, odnosno skraćivanjem na visinu od 3 do 3,5m, utiče se na ove nedostatke. Sprovodi se prekraćivanjem centralne vođice stabla i uspravnih ramenih grana na skoro jednaku visinu, tj. tako da svi preseci budu u jednoj ravni. Rezove poravnati nožem i premazati kalem voskom.

Skraćivanje grana u krošnji može se raditi u dva navrata (krajem zime ili tokom juna meseca: pre, za vreme ili nakon berbe). U sledećoj vegetaciji sa ostatka drveta razvijaju se brojni letorasti, a od njih nove rodne grane. U narednim godinama rezidbom je potrebno proređivati i povijati grane, zbog balansiranja rasta i rodnosti.Ljiljana GvozdićBookmark and Share

Mala Pijaca