Zdrava Srbija Instagram

Ђубрива у органској производњи ароматичног биља


Зачинско и лековито биље, 25.09.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


У овој производњи по принципима „добре пољопривредне производње“ дозвољена је примена минералних ђубрива уз ограничење, што значи таква производња мора да обезбеди висок квалитет и принос гајених култура, а да при том не доведе у питање контаминацију животне средине.


Употребом брзоделујућих минералних ђубрива синтетичкохемијског порекла која се користе у конвенционалној пољопривреди није дозвољена. Наиме, пажљиво планираним системом плодореда, обрадом земљишта и применом дозвољених средстава врши се одржавање плодности земљишта и систематски дугорочно поправљање. Стајњак домаћих животиња, компост од биљних остатака чине с' природним органско – биолошким додацима и ђубривима основу ђубрења у органској пољопривреди.


Може се рећи да сточарство са одговарајућом производњом крмног биља представља важну карику органске производње. Органска ђубрива треба да потичу са сопственог газдинства и да су сертификована или у њиховом недостатку дозвољава се употреба ђубрива са другог газдинства , уз сагласност инспектора за органску производњу. Органска ђубрива пореклом са конвенционалних газдинстава могу да се примене на почетку периода конверзије, а у недостатку других ђубрива.Пре примене, код таквих ђубрива мора бити урађена анализа састава и постајати дозвола надлежног органа. У органској пољопривреди се спроводи одрживо газдовање хумусом. Количине унетих органских остатака у земљиште мора бити идентична количини губитка жетвеним остацима те минерализацијом органске материје у земљишту или губитака на неки други начин. Препорука органске производње је на површинама са већим садржајем хумуса од 2%.


Осим наведених ђубрива на киселим земљиштима потребна је примена кречног материјала. Количину материјала одређује pH земљишта, захтеви гајених биљака, као и други параметри битни за ефикасност са ђубрива. Допунско минерално ђубрење осталим хранивима треба спроводити ђубривима у таквим облицима која неће бити директно доступна биљкама. Допушта се употреба ђубрива од млевених стена, а препоручује се њихова примена кроз процес компостирања чиме се остварује њихова приступачност за биљку.
Љубодраг Пантелић, дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca