Zdrava Srbija Instagram

Органска производња лековитог биља


Зачинско и лековито биље, 04.11.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Рурална подручја имају добре предуслове за органску производњу која постаје све популарнија код нас а заснива се на биолошкој равнотежи између човека, земљишта, ваздуха, биљака и животиња. Неконтаминирано земљиште, чист ваздух и уситњене парцеле чине добру основу за ширење органске производње лековитог биља.


Да би се лековито биље продавало као органско није довољно да се произведе по принципима органске производње већ је потребно да буде сертификовано односно да поседују сертификат органског производа. Сертификација може бити појединачна и групна. Групна свакако олакшава процес сертификације код малих произвођача и у име свих заинтересованих организатор или удружење обраћа се овлашћеној контролној организацији са планом своје производње и захтевом за понуду цене сертификације. Потом се сертификационој кући, односно контролној организацији шаље пријава за укључивање у органску производњу на основу које сертификациона кућа врши контролу по склопљеном уговору о сертификацији.


Након склопљеног уговора између произвођача и овлашћене контролне организације, произвођач је обавезан да примењује методе органске производње и производњу обавља у складу са законом о органској производњи. Да би се добио органски производ потребно је да планиране парцеле за лековито биље прођу период конверзије, односно прилагођавања. Период конверзије траје 2 године. У неким случајевима период конверзије може бити скраћен о чему одлучује министарство на основу захтева произвођача и сертификационе куће.Након истека периода конверзије, сертификациона кућа доноси одлуку о сертификацији и издаје сертификат да је производ произведен методама органске производње. Сертификат важи једну годину и сваке године се обнавља уз обавезну контролу. Сваки учесник у процесу производње, прераде, откупа, продаје, извоза, мора имати сертификат којим се потврђује да је његова делатност била под контролом овлашћене контролне организације.


Домаћи сертификовани производ обележава се ознаком „Органски производ“, националним знаком и логом овлашћене контролне организације. Док је производња у периоду конверзије производи се могу продавати као конвенционални или обележени као "Производ из периода конверзије". Складиштење, паковање и транспорт органских производа се такође обавља по важећем закону и правилнику о органској производњи.Милица Попадић, дипл.инг. ратарства и повртарства


Bookmark and Share

Mala Pijaca