Zdrava Srbija Instagram

САКУПЉАЊЕ ДИВЉИХ БИЉНИХ ВРСТА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ


Зачинско и лековито биље, 15.12.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Биљне врсте које расту у природним стаништима могу се сертификовати као органски. Типични пример сакупљања дивљих биљних врста су зачинске траве и печурке које расту самоникло (нема пресађивања, плевљења).


Сертификовани органски самоникли производи не смеју се брати на ободима поља где се конвенционално узгајају усеви, односно где се користе пестициди. То се нпр. односи на живице дуж поља. Занемарени стари засади вишегодишњих култура, воћњаци са мало инпута, или ораси сакупљени у дворишту не могу се сматрати сакупљањем дивљих биљних врста јер те биљке нису самоникле.

Услови који морају да буду задовољени су:· Подручје на коме се биљке сакупљају мора бити утврђено и обележено на карти,

· У предходне три године пре сакупљања та подручја нису смела да буду третирана било каквим производима осим оних која су одобрена за органску производњу.

· Сакупљање не сме да утиче на стабилност природног станишта или на одржање врста у подручју сакупљања.
мр Анка Качаревић


Bookmark and Share

Mala Pijaca