Zdrava Srbija Instagram

SAKUPLjANjE DIVLjIH BILjNIH VRSTA U ORGANSKOJ PROIZVODNjI


Začinsko i lekovito bilje, 15.12.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareBiljne vrste koje rastu u prirodnim staništima mogu se sertifikovati kao organski. Tipični primer sakupljanja divljih biljnih vrsta su začinske trave i pečurke koje rastu samoniklo (nema presađivanja, plevljenja).


Sertifikovani organski samonikli proizvodi ne smeju se brati na obodima polja gde se konvencionalno uzgajaju usevi, odnosno gde se koriste pesticidi. To se npr. odnosi na živice duž polja. Zanemareni stari zasadi višegodišnjih kultura, voćnjaci sa malo inputa, ili orasi sakupljeni u dvorištu ne mogu se smatrati sakupljanjem divljih biljnih vrsta jer te biljke nisu samonikle.

Uslovi koji moraju da budu zadovoljeni su:· Područje na kome se biljke sakupljaju mora biti utvrđeno i obeleženo na karti,

· U predhodne tri godine pre sakupljanja ta područja nisu smela da budu tretirana bilo kakvim proizvodima osim onih koja su odobrena za organsku proizvodnju.

· Sakupljanje ne sme da utiče na stabilnost prirodnog staništa ili na održanje vrsta u području sakupljanja.
mr Anka KačarevićBookmark and Share

Mala Pijaca