Zdrava Srbija Instagram

Избор сорте лековитог биља у органској производњи


Зачинско и лековито биље, 16.12.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Правилан избор сорте од кључног је значаја за коначан успех процеса производње. Органска производња предност даје сортама или популацијама које су прилагођене локалним педоклиматским условима и које су отпорне на штетне биоагенсе. При избору сорте посебна пажња мора да се посвети очувању биолошке разноликости, а изузетно високо се вреднују аутохтоне сорте, односно популације.Није дозвољено коришћење генетски модификованих организма.

Поред извесног броја селекционисаних сорти на домаћем тржишту најчесће могу да се нађу популације појединих врста лековитог биља, које су услед дужег периода култивације постигле задовољавајућ ниво уједначености жељених својства.При набавци веома је важно да порекло семена, односно садног материјала, буде од компетентног добављача који има сопствену селекцију и квалитетно производи и одржава семенски материјал.

Семе и садни материјал за органску производњу морају да потичу из сертификоване органске производње, нарочито вегетативни делови.Семе лековитог биља које се нуди на нашем тржишту у највећем броју случајева није хемијски третирано, па се без већих проблема може да користи при заснивању органске производње.Производњу расада за подизање плантаже органског лековитог биља могу да организују и сами пољопривредни произвођачи уз примену принципа органске пољопривреде у делу ђубрења и заштите, применом дозвољених средстава.Немања Константиновић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca