Zdrava Srbija Instagram

Izbor sorte lekovitog bilja u organskoj proizvodnji


Začinsko i lekovito bilje, 16.12.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePravilan izbor sorte od ključnog je značaja za konačan uspeh procesa proizvodnje. Organska proizvodnja prednost daje sortama ili populacijama koje su prilagođene lokalnim pedoklimatskim uslovima i koje su otporne na štetne bioagense. Pri izboru sorte posebna pažnja mora da se posveti očuvanju biološke raznolikosti, a izuzetno visoko se vrednuju autohtone sorte, odnosno populacije.Nije dozvoljeno korišćenje genetski modifikovanih organizma.

Pored izvesnog broja selekcionisanih sorti na domaćem tržištu najčesće mogu da se nađu populacije pojedinih vrsta lekovitog bilja, koje su usled dužeg perioda kultivacije postigle zadovoljavajuć nivo ujednačenosti željenih svojstva.Pri nabavci veoma je važno da poreklo semena, odnosno sadnog materijala, bude od kompetentnog dobavljača koji ima sopstvenu selekciju i kvalitetno proizvodi i održava semenski materijal.

Seme i sadni materijal za organsku proizvodnju moraju da potiču iz sertifikovane organske proizvodnje, naročito vegetativni delovi.Seme lekovitog bilja koje se nudi na našem tržištu u najvećem broju slučajeva nije hemijski tretirano, pa se bez većih problema može da koristi pri zasnivanju organske proizvodnje.Proizvodnju rasada za podizanje plantaže organskog lekovitog bilja mogu da organizuju i sami poljoprivredni proizvođači uz primenu principa organske poljoprivrede u delu đubrenja i zaštite, primenom dozvoljenih sredstava.Nemanja Konstantinović dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca