Zdrava Srbija Instagram

Еколошка пољопривреда, природа и заштита околине


Здрава Србија, 07.03.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Еколошка пољопривреда тежи одрживој производњи јер еколошки пољопривредници производе своје производе смањујући негативне утицаје на околину (вештачка ђубрива и хемијска средства), заштићујући природне ресурсе чувајући биолошку разноликост на својим имањима и у њиховој околини. Прописана правила (законска регулатива) гарантује заштиту и поштовање метода еколошке пољопривреде.


Од 2003. јавна пољопривредна инспекција у ЕУ (CAP – Common Agricultural Policy) потстиче производњу која подржава заштиту околине. Пољопривредни произвођачи за спровођење таквих мера у ЕУ добијају новчане потстицаје. Реформа CAP-а у ЕУ осигурава оквир за будући развој еколошке пољопривреде и могуће инструменте за земље чланице.


Бројне студије показују позитиван ефекат еколошке производње на повећање биолошке разноликости. Резултати су видљиви на свим врстама дивљих биљака, животиња, низу земљишних бактерија, преко инсеката, до птица и сисара.Резултати истраживања показују не само повећану бројност већ и разноликост врста на еколошким домаћинствима у поређењу са конвенционалним. Порука коју преносимо је како је крајње време за снимање стања нашег окружења и доношења планова и мера за очување и уређење истог, те очување биљних и животињских врста.Примери за размишљање:


- Енглези су забринути за нестанак врабаца (Passer domesticus). Истраживања су показала да је од укупне популације врабаца у Енглеској од 1982. године до данас сачувано само 7 % јединки (93 % је нестало).- Немци су забринути за нестанак цветних врста, примера макова (Papaver rhoeas) јер су изгубили макове јаркоцрвених нијанси.

Свакако и код нас постоје угрожене врсте, биљне и животињске, да ли смо спремни предузети мере за њихову заштиту?


Марија Шевар мр. сц.
Звонимир Вуков, дипл. инж. агр.


Bookmark and Share

Mala Pijaca