Zdrava Srbija Instagram

Породично имање стуб аграра


Здрава Србија, 08.04.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Породична газдинства су окосница руралних подручја. И у развијеним, као и у земљама у развоју, породично газдинство је доминантна форма пољопривредног сектора. Зато је потребно да држава, на националном нивоу, донесе мере које ће обезбедити да породичне фарме имају одрживу и конкурентну будућност.То је важније више него икада у данашњем свету повећане несигурности у пољопривредној производњи, нестабилности тржишта и растуће глобалне тражње хране. "Породична газдинства" су стуб милиона људи запослених у сектору пољопривреде. Она су кључни покретач за економски раст у руралним подручјима широм света, производећи, на одржив начин, квалитетну храну за милионе потрошача. Породичне фарме су пут у будућност.


С обзиром на предвиђања да ће потражња за пољопривредним производима порасти за 60% до 2050., инвестиције у овом сектору морају се убрзати. Да би се обезбедило опстанак породичних фарми оне морају бити економски одрживе и профитабилне. У превазилажењу све већих изазова попут високих трошкова инпута, екстремне турбуленције тржишта и променљивих временских услова, потребно је обезбедити поуздан политички оквир који би омогућио породичним фармама приступ земљишту и природним ресурсима, знању и иновацијама укључујући и практичне обуке у циљу повећења њихове конкурентности, омогућити пољопривредницима да удруже снаге у пласирању својих производа, да додају вредност производима у циљу већег профита, као и омогућити боље управљање екстремним тржишним условима.


Треба обратити пажњу и на незамењив допринос жена на породичним газдинствима и подржати младе фармере приликом подизања сопственог газдинства.


Bookmark and Share

Mala Pijaca