Zdrava Srbija Instagram

Porodično imanje stub agrara


Zdrava Srbija, 08.04.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePorodična gazdinstva su okosnica ruralnih područja. I u razvijenim, kao i u zemljama u razvoju, porodično gazdinstvo je dominantna forma poljoprivrednog sektora. Zato je potrebno da država, na nacionalnom nivou, donese mere koje će obezbediti da porodične farme imaju održivu i konkurentnu budućnost.To je važnije više nego ikada u današnjem svetu povećane nesigurnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, nestabilnosti tržišta i rastuće globalne tražnje hrane. "Porodična gazdinstva" su stub miliona ljudi zaposlenih u sektoru poljoprivrede. Ona su ključni pokretač za ekonomski rast u ruralnim područjima širom sveta, proizvodeći, na održiv način, kvalitetnu hranu za milione potrošača. Porodične farme su put u budućnost.


S obzirom na predviđanja da će potražnja za poljoprivrednim proizvodima porasti za 60% do 2050., investicije u ovom sektoru moraju se ubrzati. Da bi se obezbedilo opstanak porodičnih farmi one moraju biti ekonomski održive i profitabilne. U prevazilaženju sve većih izazova poput visokih troškova inputa, ekstremne turbulencije tržišta i promenljivih vremenskih uslova, potrebno je obezbediti pouzdan politički okvir koji bi omogućio porodičnim farmama pristup zemljištu i prirodnim resursima, znanju i inovacijama uključujući i praktične obuke u cilju povećenja njihove konkurentnosti, omogućiti poljoprivrednicima da udruže snage u plasiranju svojih proizvoda, da dodaju vrednost proizvodima u cilju većeg profita, kao i omogućiti bolje upravljanje ekstremnim tržišnim uslovima.


Treba obratiti pažnju i na nezamenjiv doprinos žena na porodičnim gazdinstvima i podržati mlade farmere prilikom podizanja sopstvenog gazdinstva.Bookmark and Share

Mala Pijaca