Zdrava Srbija Instagram

Органска производња - помоћ економији


Здрава Србија, 27.04.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Органска пољопривреда је растућа индустрија у многим областима широм света. Све је већи проценат оних који се посвећују органским методама култивације, сузбијању штеточина и болести и производњи здравије хране на глобалном нивоу. Потрошачи су све више свесни предности органске производње, а очекује се да ће тај тренд све више расти у наредним годинама.


Органска производња представља благодат за земље у развоју. У оним областима света које немају развијену индустрију, методе органске производње нуде алтернативе која користи додатни рад уместо јаких хемикалија за заштиту и ђубрење. Ове пољопривредне методе су идеалне за подручја са великим бројем људи и минималним технолошким ресурсима. Као резултат тога, стварају се услови запошљавања за појединце у мање развијеним регионима света.Радно–интензивне методе које се користе у органској пољопривреди су идеалан начин да се створе нова радна места и повећа запосленост. Са друге стране имамо побољшање квалитета хране код потрошача. У конкурентном тржишту, многи потрошачи преферирају органску храну и опредељују се за куповину исте, без обзира што је цена таквих производа већа. Очекује се повећање броја потрошача који ће конзумирати органске производе, јер је јавност постаје свеснија здравствене предности тих производа.Важан аспект органске производње су и еколошке предности. Основна предност органске пољопривреде са аспекта екологије је да она мање загађује животну средину. Избегавањем употребе хомонских третмана раста, пестициде и ђубрива, пољопривредници спречавају да те супстанце дођу у воду и на тај начин је загаде. Поред тога, органски производи су без ових хемикалија и хормона, што омогућава корисницима да конзумирају здравију храну.

Органска производња се сматра хуманијом и природнијом методом производње. Посебно када је у питању производња меса. Она омогућава хуманији третман животиња и живине. нпр. живина која се узгаја органским методама ужива већи степен мобилности него она која се узгаја “индустријски”.


Методе органске пољопривреде могу створити нове могућности за запошљавање како у развијеним земљама, тако и у оним деловима света који су неразвијени. Овај начин производње је еколошка алтернативе коришћењу пестициде и ђубрива и обезбеђује хуманији начин производње меса и живине за потрошаче. Све у свему, органска пољопривреда на глобалном нивоу може да обезбеди значајне предности за раднике које запошљава, као и предности за потрошаче који ће конзумирати здравије производе, без ризика од додатих хемикалија и других, потенцијално, штетних материја.

Бојана Нешић, дипл. инг. агроекономије


Bookmark and Share

Mala Pijaca