Zdrava Srbija Instagram

Organska proizvodnja - pomoć ekonomiji


Zdrava Srbija, 27.04.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareOrganska poljoprivreda je rastuća industrija u mnogim oblastima širom sveta. Sve je veći procenat onih koji se posvećuju organskim metodama kultivacije, suzbijanju štetočina i bolesti i proizvodnji zdravije hrane na globalnom nivou. Potrošači su sve više svesni prednosti organske proizvodnje, a očekuje se da će taj trend sve više rasti u narednim godinama.


Organska proizvodnja predstavlja blagodat za zemlje u razvoju. U onim oblastima sveta koje nemaju razvijenu industriju, metode organske proizvodnje nude alternative koja koristi dodatni rad umesto jakih hemikalija za zaštitu i đubrenje. Ove poljoprivredne metode su idealne za područja sa velikim brojem ljudi i minimalnim tehnološkim resursima. Kao rezultat toga, stvaraju se uslovi zapošljavanja za pojedince u manje razvijenim regionima sveta.Radno–intenzivne metode koje se koriste u organskoj poljoprivredi su idealan način da se stvore nova radna mesta i poveća zaposlenost. Sa druge strane imamo poboljšanje kvaliteta hrane kod potrošača. U konkurentnom tržištu, mnogi potrošači preferiraju organsku hranu i opredeljuju se za kupovinu iste, bez obzira što je cena takvih proizvoda veća. Očekuje se povećanje broja potrošača koji će konzumirati organske proizvode, jer je javnost postaje svesnija zdravstvene prednosti tih proizvoda.Važan aspekt organske proizvodnje su i ekološke prednosti. Osnovna prednost organske poljoprivrede sa aspekta ekologije je da ona manje zagađuje životnu sredinu. Izbegavanjem upotrebe homonskih tretmana rasta, pesticide i đubriva, poljoprivrednici sprečavaju da te supstance dođu u vodu i na taj način je zagade. Pored toga, organski proizvodi su bez ovih hemikalija i hormona, što omogućava korisnicima da konzumiraju zdraviju hranu.

Organska proizvodnja se smatra humanijom i prirodnijom metodom proizvodnje. Posebno kada je u pitanju proizvodnja mesa. Ona omogućava humaniji tretman životinja i živine. npr. živina koja se uzgaja organskim metodama uživa veći stepen mobilnosti nego ona koja se uzgaja “industrijski”.


Metode organske poljoprivrede mogu stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje kako u razvijenim zemljama, tako i u onim delovima sveta koji su nerazvijeni. Ovaj način proizvodnje je ekološka alternative korišćenju pesticide i đubriva i obezbeđuje humaniji način proizvodnje mesa i živine za potrošače. Sve u svemu, organska poljoprivreda na globalnom nivou može da obezbedi značajne prednosti za radnike koje zapošljava, kao i prednosti za potrošače koji će konzumirati zdravije proizvode, bez rizika od dodatih hemikalija i drugih, potencijalno, štetnih materija.

Bojana Nešić, dipl. ing. agroekonomijeBookmark and Share

Mala Pijaca