Zdrava Srbija Instagram

Основна начела органске производње


Здрава Србија, 28.02.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Према IFOAM-у (Међународна федерација покрета за органску пољопривреду) ,начела органске пољопривреде служе да инспиришу производњу која је здрава и чува животну средину. Органска пољопривреда заснива се на четири основна начела, осмишљена као етички принципи које треба користити заједно.1. Начело здравља

Oрганска пољопривреда треба да одржава и подстиче здравље земљишта, биљака, животиња, људи и планете као једне и недељиве целине. Здравље појединца и друштвених заједница не може се раздвојити од здравља екосистема. Здравље не подразумева само одсуство болести. Имунитет, отпорност, регенерација су кључне особине здравља које доводе до телесног, менталног, социјалног и еколошког благостања.2. Начело екологије

Oрганска пољопривреда треба да се заснива на живим еколошким системима и циклусима. Производња треба да се заснива на еколошким процесима и рециклирању. Исхрана и благостање се остварују кроз екологију производне стредине (за животиње-екосистем фарме; за рибе –водена средина).


3. Начело праведности

Oрганска пољопривреда треба да гради односе који осигуравају праведност која подразумева поштење, поштовање, правда, вођење рачуна о свету који заједно делимо, како између људи тако и у погледу њиховог односа према другим живим бићима. Животињама треба обезбедити услове за живот у складу са њиховим потребама, физиологијом. Природне ресурсе треба користити друштвено и еколошки одговорно, како би их сачували за генерације које долазе.4. Начело неге и заштите

Oрганском пољопривредом треба управљати ефикасно и одговорно, без ризика да се угрозе здравље и благостање људи и природне средине. Пажљиво је потребно процењивати нове технологије, ревидирати постојеће методе. Органска пољопривреда је жив систем који реагује на многобројне спољашње и унутрашње факторе. Органском пољопривредом треба управљати опрезно с обзиром да је наше разумевање екосистема и пољопривреде непотпуно.
Зорица Здравковић,дипл.инж.


Bookmark and Share

Mala Pijaca