Zdrava Srbija Instagram

Osnovna načela organske proizvodnje


Zdrava Srbija, 28.02.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePrema IFOAM-u (Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu) ,načela organske poljoprivrede služe da inspirišu proizvodnju koja je zdrava i čuva životnu sredinu. Organska poljoprivreda zasniva se na četiri osnovna načela, osmišljena kao etički principi koje treba koristiti zajedno.1. Načelo zdravlja

Organska poljoprivreda treba da održava i podstiče zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete kao jedne i nedeljive celine. Zdravlje pojedinca i društvenih zajednica ne može se razdvojiti od zdravlja ekosistema. Zdravlje ne podrazumeva samo odsustvo bolesti. Imunitet, otpornost, regeneracija su ključne osobine zdravlja koje dovode do telesnog, mentalnog, socijalnog i ekološkog blagostanja.2. Načelo ekologije

Organska poljoprivreda treba da se zasniva na živim ekološkim sistemima i ciklusima. Proizvodnja treba da se zasniva na ekološkim procesima i recikliranju. Ishrana i blagostanje se ostvaruju kroz ekologiju proizvodne stredine (za životinje-ekosistem farme; za ribe –vodena sredina).


3. Načelo pravednosti

Organska poljoprivreda treba da gradi odnose koji osiguravaju pravednost koja podrazumeva poštenje, poštovanje, pravda, vođenje računa o svetu koji zajedno delimo, kako između ljudi tako i u pogledu njihovog odnosa prema drugim živim bićima. Životinjama treba obezbediti uslove za život u skladu sa njihovim potrebama, fiziologijom. Prirodne resurse treba koristiti društveno i ekološki odgovorno, kako bi ih sačuvali za generacije koje dolaze.4. Načelo nege i zaštite

Organskom poljoprivredom treba upravljati efikasno i odgovorno, bez rizika da se ugroze zdravlje i blagostanje ljudi i prirodne sredine. Pažljivo je potrebno procenjivati nove tehnologije, revidirati postojeće metode. Organska poljoprivreda je živ sistem koji reaguje na mnogobrojne spoljašnje i unutrašnje faktore. Organskom poljoprivredom treba upravljati oprezno s obzirom da je naše razumevanje ekosistema i poljoprivrede nepotpuno.
Zorica Zdravković,dipl.inž.Bookmark and Share

Mala Pijaca