Zdrava Srbija Instagram

Процена активности пчела на лету


Пчеларство, 20.03.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Процена активности пчела на лету је важна мера у одређивању биолошко – узгојног стања унутар пчелиње заједнице. Темељи се на пчеларевом искуству, а посматра се једна до две минуте активности пчела на лету, односно учесталост улазака и излазака пчела из кошнице. При томе треба обратити пажњу на доба дана и које је годишње доба.


Шта можемо приметити?


Током каснопролећних и летњих сунчаних или облачних дана (температура ваздуха у хладу >20°C) у пашном раздобљу активност пчела на лету је интензивна (>100 улазака и излазака/мин) између 10 и 18 сати. Тoком јесењих, зимских или ранопролећних сунчаних или облачних дана (температура ваздуха у хладу од 12 до 18°C) те у свим раздобљима без паше, неовисно о годишњем добу, активност пчела на лету је смањена (<100 улазака и излазака/мин). Изостанак или изразито смањена активност пчела на лету (<10 улазака и излазака/мин) у горе наведеним месецима и данима може указивати на:


- угинуће заједнице
- болесну слабу заједницу
- здраву, али слабу заједницу
- здраву помоћну заједницу (нуклеус).Током кишног, ветровитог, снежног или хладног дана (температура нижа од 12°C) не може се уочити активност пчела на лету. Нормалну активност пчела не треба заменити с грабежом а приликом посматрања немојте ометати смер лета пчела.


И коначно, ваља рећи да је процена активности пчела на лету нужно потребна мера у савременом комерцијалном пчеларењу јер се тиме смањује учесталост отварања кошница што битно утиче на нормалан развој пчелиње заједнице.

Златко Томљановић, др. мед. вет.


Bookmark and Share

Mala Pijaca