Zdrava Srbija Instagram

Повећање броја пчелињих друштава


Пчеларство, 09.07.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Уколико се жели повећање друштава на пчелињаку треба се поступити на следећи начин. После главне паше, када у неком друштву има зрелих матичњака, од сваког нормалног развијеног друштва треба одузети по један оквир са зрелим леглом и пчелама. На таквом оквиру поред легла има меда и цветног праха.


На место извађених оквира стављају се оквири са вештачким саћем, да их пчеле у нормалним друштвима брзо изграде и матица залеже. Од таквгих шест оквира формира се ново друштво, коме се после 24 часа додају 1 до 2 зрела матичњака преко жичаних чаура.Излежене младе матице брзо одлазе на спаривање, а ново формирано друштво развија се као природни рој. Овакве вештачке ројеве треба стално хранити, без обзира на пашу, све док не изграде потребан број новог саћа и док се не оспособе за сигурно зимовање.


Уколико на пчелињаку има потребе за још већим повећањем броја пчелињих друштава, може се после 7 дана из сваке кошнице опет узети по један оквир са затвореним леглом и на исти начин формирати нова друштва.Бобан Росић, дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca