Zdrava Srbija Instagram

Povećanje broja pčelinjih društava


Pčelarstvo, 09.07.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareUkoliko se želi povećanje društava na pčelinjaku treba se postupiti na sledeći način. Posle glavne paše, kada u nekom društvu ima zrelih matičnjaka, od svakog normalnog razvijenog društva treba oduzeti po jedan okvir sa zrelim leglom i pčelama. Na takvom okviru pored legla ima meda i cvetnog praha.


Na mesto izvađenih okvira stavljaju se okviri sa veštačkim saćem, da ih pčele u normalnim društvima brzo izgrade i matica zaleže. Od takvgih šest okvira formira se novo društvo, kome se posle 24 časa dodaju 1 do 2 zrela matičnjaka preko žičanih čaura.Izležene mlade matice brzo odlaze na sparivanje, a novo formirano društvo razvija se kao prirodni roj. Ovakve veštačke rojeve treba stalno hraniti, bez obzira na pašu, sve dok ne izgrade potreban broj novog saća i dok se ne osposobe za sigurno zimovanje.


Ukoliko na pčelinjaku ima potrebe za još većim povećanjem broja pčelinjih društava, može se posle 7 dana iz svake košnice opet uzeti po jedan okvir sa zatvorenim leglom i na isti način formirati nova društva.Boban Rosić, dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca