Zdrava Srbija Instagram

ПЧЕЛЕ У АПРИЛУ


Пчеларство, 16.04.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Фенолошки календар.

Април је месец у коме обично цветају све биљке раноцветнице. У априлу цветају све воћке – крушка, шљива, бресква, трешња, вишња, јабука, орах, рибизла (црна и црвена) и др. шумске врсте, тополе, јавор, јасен, буква, бреза, дивљи кестен, трњине, си­бирски багрем (караган); украсно растиње – јапанска дуња, махонија, јоргован, траве – мртва коприва, ђурђевак, маслачак, вероника и др. Са свих ових биљака пчеле скупљају полен и нектар.Стање пчелињих друштава.

Пчелиње клубе више није јако збијено и полагање јаја и развој пчелињих друшта­ва брзо напредује. Томе доприноси све већи доток по­лена и нектара, топло време, као и знатна количина но­воизлеглих младих пчела поготово после 7 априла, чија је способност храњења 3-4 пута већа него способност презимелих пчела. По­вршине заузете леглом брзо се повећавају, а резерве хране се смањују. Код јаких пчелињих друштава легло заузима преко 5-6-7 рамова, а код слабијих 2-3 до 4 рама покривајући скоро читаве сатове. Ако доток нектара није редован, пчелиње друштво троши 4-5 kg хране из залиха.Крајем априла старе презимеле пчеле су већ пот­пуно замењене младим пчелама. Тада се јавља и прво трутово легло. Услови су врло повољни за одва­јање воска, што показују и продужени и побелели зидо­ви ћелија у горњем делу сатова, где пчеле стварају широке венце свежег нектара око легла.


Рад пчелара.

Април је један од месеци у коме је рад пчелара најинтензивнији. Уколико у току марта није из­вршен главни преглед, треба га обавити почетком априла. Улажу се напори за неометан развој пчелињег друштва и гнезда се, у зависности од потребе, проширују. То тре­ба вршити пажљиво, јер поново наступају хладни дани и легло се може прехладити и оболети од европске трулежи која би се касније могла претворити и у америчку трулеж. Не треба журити са такозваним одзимљавањем.

Мате­ријале за утопљавање код ЛР (новине изнад легла) треба држати до цветања багрема, а у кошници унутра док има места. Треба отворити поклопчиће старог меда по сатовима и стимулативно прихранити друштва шећерним сирупом, коме су додате беланчевине, уколико нема довољно полена. Треба искористити способност пчела да одвајају восак за изградњу нових сатова (ради обнове гнезда) и ставити рам грађевњак за производњу вос­ка. Предузимају се мере против одгајивања трутова и прелаза пчелињих друштава у ројно стање.


Уколико се и поред уложених напора нека слаба пче­лиња друштва у пролеће не развијају добро због лоших квалитета матица, боље је спојити 2-3 слаба друштва у једно него појачавати свако слабо друство посебно. Пре спајања (15 до 18 часова) треба уништити њихове ма­тице, а спојеном друштву дати у кавезу резервну ква­литетну матицу доброг порекла. Тиме се ствара једно друштво средње јачине, које ће успети да се добро раз­вије и да учествује у медоберу. Ако се слаба друштва не споје, пчелар им мора посветити много времена и рада, али се она и поред тога неће добро развити за глав­ну пашу. Касније, када је време повољно, стварају се нова друштва.
Април месец је време најпогодније за набавку пчели­њих друштава и за њихово пребацивање у своје ЛР или ДБ кошнице са покретним саћем, Одстрањене, старе и неупотребљиве сатове и друге отпатке треба претопити. Пчелиња друштва се из­носе у воћњаке, ради опрашивања, али се претходно обавезно морају предузети мере против тровања пче­ла. Уколико је дат налог да се пчеле затворе за 2-3 да­на (у зависности од препарата), треба тако поступити да не дође до угушивања или угинућа пчелињих друштава.


Почетком априла треба организовати недељу пошумљавања. Пчелари треба организовано и активно да се укљуше у рад на пошумљавању, садећи у свом реону медоносно шумско растиње.
СТИМУЛАТИВНО СКИДАЊЕ МЕДНИХ ПОКЛОПАЦА, ОКРЕТАЊЕ И РАЗМЕШТАЊЕ САТОВА


Понекад се у пролеће на средњим сатовима, око површина са леглом стварају велики сектори са старим или кристалисаним медом. Тај мед омета брзо проширивање легла по сатовима у најтоплијем делу гнезда. У таквом случају неопходно је сваких 4-5 дана отварати или ви­љушком изгрепсти с обе стране четвртину сата, покривену медом, да би се ослободиле ћелије у које ће матица полагати јаја. Да би пчеле брже потрошиле кристалисани мед, мора се попрскати топлом, слабо осољеном водом.


Уколико има меда на средњим сатовима, не треба от­варати мед на крајњим сатовима, јер ће га пчеле пре­носити у средину и тако попунити празне ћелије око легла, што ће довести до још већег смањивања површина за по­лагање јаја у средини гнезда. Мед са крајњих сатова треба скинути тек када су пчеле искористиле мед са средњих сатова око легла.
Легло заузима обишно предњи део сатова (према улазу кошнице), а на средњим сатовима оно заузима веће површине. Неки пчелари, да би стимулисали полага­ње јаја, истовремено скидају поклопац и окрећу рамове за 180° или раз­мештају сатове са леглом.


Окреће се средњи сат са леглом или сатови који се на­лазе са обе његове стране, тако да се површине са лег­лом поклапају са површинама са медом суседних сато­ва, са којих треба скинути поклопце. У тежњи да брзо успоставе поремећену компактност легла, пчеле брзо ослобађају ћелије са медом, полирају их, а матица од­мах почиње да палаже јаја у њих.


Сатови са леглом размештају се на тај начин што се крајњи сатови са мањим површинама под леглом пре­мештају дубље, а на њихово место се стављају сатови са већом површином под леглом, и то покривеним, јер оно боље одржава топлоту. Истовремено и са супротних сатова треба скинути медне поклопце и матица почиње да полаже јаја у припремљене ћелије. Када се легло у сатовима помереним ка крају излеже, сатове треба вра­тити у средину за полагање јаја, а на њихово место ста­вити друге сатове са покривеним леглом које ће се тек излећи итд.Ове стимулишуће мере дају добар резултат, али се могу предузимати само када је време стабилно и када пчеле добро покривају све сатове у гнезду. Гнезда кошнице морају бити добро утопљена са стране и одозго, а улази сужени. У противном легло се може лако прехла­дити или може доћи до грабежи.ПРОШИРИВАЊЕ ГНЕЗДА И СТИМУЛИСАЊЕ РАЗМЕШТАЊЕМ НАСТАВАКА У ЛР КОШНИЦИПчелиња друштва, која су после пролећног прег­леда остављена на једном наставку, као и новонасељена друштва у пролеће, брзо испуњавају наставак пче­лама, леглом, нектаром и поленом. Да се не би ометао развој пчелињег друштва, треба ставити други наставак са изграђеним сатовима. Ако је испод првог наставка било медиште, оно је већ без хране и треба га извадити. У зависности од потребе у други наставак треба ставити и сатове са медом, са којих су делимично скинути поклопци, или у неке од средњих сатова треба сипати шећерни сируп. И тај се посао обавља пред вече, посто се претходно предузму све мере како не би досло до грабежи. Ако је већ почело грађење сато­ва, у други наставак треба ставити и 3-4 рама са воштаним основама.


Примамљене храном, пчеле брзо заузимају сатове и полирају ћелије, а матица, привучена топлотом и пчела­ма, пење се у горњи наставак и полаже јаја у његове сатове. У зависности од снаге пчелињег дру­штва, временских прилика, дотока нектара и полена, у другом наставку је за 15-20 дана 6-7 рамова већ по­пуњено леглом, пчелама и нектаром, а један део пчела покрива половину површине сатова доњег наставка. У међувремену ће се излећи скоро читаво легло у доњем наставку. Мада у горњем наставку више нема слобод­них површина за полагање јаја, матице нерадо силазе у доњи наставак, јер се на подњачи налази отвор кошнице и у то доба године тамо је хладно. Да пчелиње друштво не би заостајало у развитку, треба извршити прво размештање­ оба наставка.С1. 1 Размештање наставака у ЛР кошници у пролеће:


А – почетком пролећа;

Б – прво размештање-дислокација,

В – друго размештање,


Г – стављање трећег наставка између два наставка кошнице;Ова се ради када је време прилично топло и постоји доток нектара и полена како би пчеле могле брзо заузети изнешени горе празнији наставак, у који се пење и матица и наставља да тамо по­лаже јаја. Након 15-20 дана наставак ће бити попуњен леглом и тада треба извршити друго размештање наставака (Сл. 1)


При разместању наставака користи се инстинкт матице да полаже јаја у горњи наставак, где је најтоплије. Исто тако, и пчеле инстинктивно теже да пренесу храну из доњег у горњи наставак да би матици било даље од улаза кошнице и ближе отвореном леглу, око кога се стварају венци од меда. Тако се стимулише брзи развој пчелињих друштава са постојецом храном у кошници, ако је има у довољној количини. У том случају пчелар није приморан да скида медне поклопце и да примењује стимулативно прихрањивање шећерним сирупом, што у великим пчелињацима захтева много рада и времена. Пролећно прихрањивање шећерном погачом и шећерним сирупом са беланчевинама, обавезно је само када у наставцима нема довољно полена.Ако се пчелар придржава наведене технологије, пос­ле 15-20 дана од другог размештања наставака, пчелињем друштву ће већ бити тесно у оба наставака. Да би се пчелиње друштво могло несметано развијати и да не би ушло у ројидбено стање, пре наступања главне паше, додаје му се трећи наставак. Трећи наставак треба ставити када су оба наставака испуњена пчелама и леглом и када је време повољно. Ако је почела градња сатова, наставак треба попунити востаним ос­новама и изграђеним сатовима, и то ређајући их на­изменично са изграђеним сатовима или у пакету један до другог.

Код јаких пчелињих друштава при топлом времену и дотоку нектара, тако попуњени наставак тре­ба ставити у средину између оба наставака, мењајући им при том места тако да наставак са матицом буде одоз­до. Остаје отворен само доњи улаз на подњаци. Да би се пчеле брже навикле на трећи наставак, у средину треба ставити 3-4 сата са откривеним леглом, заједно са пче­лама на њима,а са обе њихове стране воштане сатове. Тиме се постиже најквалитетније изграђивање сатова у најповољнијим условима и највећем контакту са мла­дим пчелама које производе восак. Новоизграђени сатови се користе за гајење легла, што је, у ствари, вео­ма важно у санитетском и профилактичком погледу, јер је истовремено и мера против појаве болести легла и пче­ла. У српским условима трећи наставак се додаје пре или у почетку багремове паше.


Када је време неповољно и у моменту када нема воштане изградње, а проширивање треба обавезно изврши­ти, трећи наставак треба ставити одозго преко оба наставака, чија су места исто размењена, да се не би десило и прех­ладило гнездо.


Програмирање рада.

У великим пчелињацима, у којима се један пчелар брине о великом броју пчелињих друштава, рад пчелара мора бити рационалан и олакшан. У том смислу рад на проширивању гнезда и размештању наставака може се програмирати да би и пчелар могао одредити тачне датуме својих радова. На основу података приликом прегледа у пролеће и у складу са количином пчела и легла, пчелиња друштва треба разврстати у четири категорије: врло добра, добра, средња и слаба. На тај начин, одређујући датум сваког следећег поступка, пчелар не мора контролисати свако пчелиње друштво посебно, а пре свега категори­ју врло добрих. Затим, у одређеном временском ин­тервалу, контролишу једну за другом и остале категорије пчелињих друштава. Тачан датум извршавања предсто­јеће манипулације се одређује после претходно извр­шеног летимичног контролног прегледа само неких пчелињих друштава (нпр. 5-10%) дате категори­је . Уколико се тим прегледом утврди да је мо­менат повољан, преглед се врши у свим пчелињим друшт­вима из те категорије, која се налазе у једном пчели­њаку. Да би рад био прегледнији, наставак сваке кошнице треба обележити словима или римским цифрама.
Април месец је најлепши и најважнији месец за развој пчељињег друштва и од тог месеца зависи да ли ћемо добити мед или не, од прве главне багремове паше. Основни циљ свих пчелара у априлу је да за време воћне паше, која траје око 20 дана, максимално развију пчелиња друштва како би се на 15-20 дана до главне багремове паше добио највећи могући број оквира зрелог, затвореног легла, како би до цветања багрема број пчела достигао број од 50.000-60.000, а од тога 20.000-30.000 пчела сабирачица нектара. Дакле, месец у којем знање и искуство из пчеларства долази до правог изражаја. У априлу, сваког пчелара очекују важни послови и ако се у овом месецу пчелар опусти од меда нема ништа.

Ако је у марту цветала само шљива џанарика и кајсија, онда у априлу цветају све друге врсте воћака. Све имају доста полена и лепо луче нектар, али под условом да су временске прилике нормалне за април месец. Половином априла цвета уљана репица и ко њу има у близини благо њему, а ако нема, ко жели да пресели пчеле на уљану репицу то мора учинити са свим друштвима (и јачим и слабијим), зато што је на репици развој друштава фантастичан. Неки послови који се раде у марту настављају се и у априлу тако да их поново нећу објашњавати већ само дати нека појашњења.
Најважнији радови на пчелињаку у априлу су следћи:


1. Прихрањивање пчелињих друштава


2. Пролећњи развој и форсирање развоја друштва


3. Проширивање пчелињег гнезда


4. Спречавање нагона за ројење


5. Извлачење сатних основа и замена старог саћа


6. Коришћење грашевњака за производњу воска и биолошко смањење варое


7. Сакупљање цветног праха и прополиса


8. Припрема одгајивачког друштва за производњу матица


9. Стварање јаких друштава за главну багремову пашу


10. Постављање контролне ваге на пчелињаку

Пролећњи развој и форсирање развоја друштва


Средином априла почињу да преовлађују младе пчеле у односу на старе (зимске) и нагло почиње да се повећава легло. Кад пчелиње легло достигне 6-7 оквира код ЛР кошница што одговара броју од око 30.000 пчела, неопходно је додати други наставак, по могућству са изграђеним саћем, испод постојећег тако што се један оквоир са затвореним леглом и два са медом ставе у средину новог доњег наставка, а три лепа оквира искључиво са радиличким саћем ставе у стари горњи наставак, уместо она три која смо ставили у нови доњи наставак. Матица ће врло брзо те оквире залећи са јајима, те након 7-10 дана извршити премештање наставака то јест доњи поставити горе, а горњи доле. Услед топлијег ваздуха у горњем наставку, матица ће прећи горе и тако ширити легло да би крајем априла достигло 50.000 пчела, што одговара 10 оквира са леглом код ЛР кошница.

Мало другачији и спорији је начин развоја ако немамо оквире са изграђеним саћем, а приморани смо да ставимо наставак са сатним основама, а то се дешава код пчелара почетника. Поступак је сличан претходном осим што не иде оквир са леглом него само два оквира са медом и поленом, а између њих оквир са сатном основом, док у горњи наставак стављамо два оквира са сатном основом. Кад сатне основе буду започета се 5-6 mm. високим воштаним зидом, стављамо их између легла. Ово морамо радити опрезно и кад су температуре високе и то дневне преко 20 °C, а ноћне преко 12 °C. Уколико је време хладније, што може да се догоди у априлу, ову операцију морамо оставити за касније.


Проширивање пчелињег гнезда


Код слабијих пчелињих друштава која средином априла имају 4-5 оквира са леглом, претежно на предњем делу оквира, проширивање легла се врши тако што се сваки други оквир са леглом окреће за 180 степени. Пчелиња друштва која половином априла имају мање од 4 оквира са леглом треба прогласити за немоћна односно шкарт и њих треба тако развијати да би за време главне паше појачали боља друштва излетницама или леглом, а остатак користити за прављење оплодњака односно нуклеуса за производњу младих матица, док старе матице треба ликвидирати.
Спречавање нагона за ројење


Уколико се пчелињем друштву на време не прошири легло, гнездо, односно кошница, онда долази до тога да матица нема где да полаже јаја. Ако се то деси у време обилне воћне паше онда су се стекли услови за појаву роидбеног нагона друштва и тада такво друштво у главној паши неће донети мед. Правовремено проширење гнезда и кошнице у априлу, смањиће нам бригу у мају. Исто тако правовремено проширење је важно не само због бржег развоја друштва за главну пашу, већ и због спречавања појаве роидбеног нагона пчела. Да бисмо избегли кризну ситуацију која настаје крајем априла због незапослености доброг дела младих пчела, морамо правовремено интервенисати. Понекад је тешко погодити тренутак то јест ускочити захватом пре него што је дошло до залегања матичњака. Уништавањем матичњака у већини случајева нећемо постићи ништа, зато што ће неки матичњак остати сакривен у мноштву пчела, па ће се друштво ипак ројити. У основи ројење ћемо спречити, дакле и појаву матичњака, ако отклонимо све оне узроке који доводе до скучености простора у кошници, па тиме и роједбеног нагона.

Матици на време треба осигурати довољно простора за ношење јаја и тиме решавамо проблем младих пчела које ће запослити своје млечне жлезде и тиме хранити легло. Додавањем сатних основа, мало старије генерације младих пчела старих 10-18 дана, запослиће своје воштане жлезде. Додавањем празног изграђеног саћа за смештај нектара запослићемо пчеле сабиралице. У радовима за мај објаснићу поступак кад се појаве матичњаци.
Извлачење сатних основа и замена старог саћа


Наука препоручује да сваке године треба мењати старо саће у плодишту за 25%, што практично значи да за четири године морамо заменити сво саће из плодишта. Ово је најважније као превентива против појаве болести. Ко се овога не придржава увек ће имати проблема са здравственим стањем пчелињег друштва. Са овим добијамо и још нешто веома важно, а то је да ћемо имати крупније пчеле, што је веома важно у пчеларству. Април месец у воћној паши је најпогоднији да извршимо замену старог и неправилног саћа са додавањем сатних основа. Извлачење сатних основа раде само јака друштва са доста младих пчела и то кад су повољни услови, кад има доста полена и кад постоји јака паша. На маслачку, воћној паши и уљаној репици могу се извући 2-4 сатне основе, а у току багрема и касније, много више.
Коришћење грачевњака за производњу воска и биолошко смањење варое


Ово време можемо искористити и за изградњу грађевњака у циљу производње воска и биолошког сузбијања варое. Грађевњак се прави тако да место сатне основе преко целог рама, стављамо само једну малу нит саћа на сатоноши и такав рам оставимо да саме пчеле дограде до доње летвице. Грађевњак је претежно величине трутоског легла и матица врло радо у ово доба године залегне у такав грађевњак. После 13-15 дана, када се легло затвори, такав грађевњак вадимо и пресујемо при чему узимамо беланчевинасту течност коју можемо користити у исхрани људи или додавати у шећерни суруп код стимулативног прихрањивања. Иначе вароа у ово доба године радо улази у трутовско легло, тако да на овај начин одстранимо 20-30% варое биолошким путем. У ово доба године не смеју се користити никакви лекови против варое, да не би дошло до појаве резидуа у меду.
Сакупљање цветног праха и прополиса


Када расцвета воће, право је време да поставимо скупљаче поленовог праха и мреже за сакупљање прополиса. На тржишту постоје разне врсте сакупљача. За мене најбољи су они који се постављају преко целе подњаче са покретном мрежом преко којих пчеле прелазе. Мреже за сакупљање прополиса постављају се на горњи наставак преко сатоноша испод поклопца. Свака кошница треба да има сакупљач праха и мрежу за сакупљање прополиса за време паше. По правилу од укупне количине сакупљеног поленовог праха 70% задржи сакупљач праха, а око 30% пчеле унесу у кошницу. Ако се има у виду да нормално развијено пчелиње друштво потроши годишње око 40 kg. цветног праха, а да исто друштво у току пчеларске године може да сакупи 60-80 kg. онда без обзира на сакупљач праха пчеле унесу у кошницу потребну количину праха.
Припрема одгајивачког друштва за производњу матица


Искуснији пчелари који су савладали савремени метод производње матица, за време воћне паше треба да почну са припремањем одгајивачког друштва, такозваног инкубатора за одгајивање матичњака. У свакој мало бољој књизи лепо је описано како се формирају, па препоручујем да то прочитају пре него што приступе припреми, пошто је та радња најважнија у циклусу производње матица. Само да напоменем да одгајивачко друштво мора имати пуно полена, пуно нектара и пуно младих пчела, а не много простора.
Стварање јаких друштава за главну багремову пашу


Проверено је да само јака пчелиња друштва доносе виске приносе пчелињих производа. Крајем априла, на десетак дана пред цветање багрема, треба извршити планирана спајања. Спајање је најуспешније преко новинске хартије. При спајању најбоље је кад су пчелиња друштва једно поред другог, зато што ће се тако пчеле излетнице наћи тамо где је пчелар и намеравао. При спајању треба урадити следеће:


- друштво које се припаја треба одузети матицу најмање два сата пре спајања


- друштво које се припаја треба да буде слабије по снази


- припајање се врши предвече и преко новинске хартије


- пре припајања добро је попрскати оба друштва неким мирисом, јер ће тиме добити заједнички мирис и припајање ће бити сигурније


- исто вече горњем друштву треба додати у хранилицу око један литар сирупа


- преко ноћи ће се пчеле спојити и сутрадан ће све пчеле излазити из кошнице на лету доњег друштва


- сутрадан у поподневним сатима треба извршити сређивање рамова и уклонити остатак новинске хартије.


Основно правило при сређивању рамова је да рамове са затвореним леглом ставимо у горњи наставак, а рамове са отвореним леглом и са матицом ставимо у доњи наставак. Неки пчелари практикују, а и моје искуство је такво, да се сада постави матична решетка и да се тако матица ограничи на доњи на наставак. У доњем наставку ЛР кошнице има 60.000 ћелија у саћу и ово задовољава биолошке могућности матице у ношењу јаја за период од 21 дана, колико траје циклус излажења пчеле радилице. Ако овако радимо добићемо веома јако пчелиње друштво, способно да у багремовој паши оствари висок принос пчелињих производа, наравно под условом да су временске прилике добре и да постоји добро нектарење.
Постављање контролне ваге на пчелињаку


Април месец је најпогоднији за постављање контролне ваге на средње развијеном пчелињем друштву, због праћења развоја пчелињег друштва. Вага на пчелињаку много користи пчелару јер може да контролише количину резервне хране у кошници, количину дневног уноса нектар и друго. Њоме искусни пчелар може да планира и производњу матичног млеча током године. Уколико је пчелар у могућности, на једном пчелињаку од 50-60 кошница потребно је имати три ваге. Оне се постављају тако да је једна на једном од најјачих друштава, друга на једном од средње јаких друштава, а једна на једном од слабијих друштава. Ако овако поставимо ваге, пчелар ће тачно знати које радње треба да предузме у одређеном времену и на одређеној групи у пчелињаку.

Наум мр Банџов


Bookmark and Share

Mala Pijaca