Zdrava Srbija Instagram

Средства за заштиту биља у органској производњи


Повртарство, 26.03.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Органска производња у Србији је све популарнија и економски значајнија, а захваљујући потенцијалима који се пре свега огледају у уситњеном поседу и земљишту које није контаминирано штетним материјама, овај вид пољопривреде може значајно допринети развоју руралних подручја, а тиме и пољопривреде уопште. Због тога је органска производња постављена као један од приоритета развоја пољопривреде и чини интегрални део стратегије за рурални и пољопривредни развој Републике Србије.

Код заштите усева нагласак се ставља на превенцију уместо лечења .Превентивне мере подразумевају: сузбијање корова, окопавање, култивирање, плодоред, гајење међуусева..Такође и неке биљне врсте својим мирисом штите од напада инсеката и гљивичних и бактеријских обољења.Фунгициди у органској производњи

1. Blauvit течни бакар из бакар-хидроксида 240 g/kg – Жупа, Крушевац

2. Fungohem SC бакар из бакар-хидроксида 240 g/kg ВСТ Хемовет, Нови Сад

3. Kocide 2000 бакар из бакар-хидроксида 35% DuPont International Operations, Switzerland DuPont SRB, Београд

4. Cuprablau З бакар из бакар-хидроксида 350 g/l Цинкарна - Словенија, Timings - Београд

6. Champ Flow бакар из бакар-хидроксида (бакар-хидроксид) 360 g/l (553,3 g/l) Nufarm - Austria, Pinus Plus - Нови Сад

8. Blue Jet 50 DF бакар из бакар-хидроксида 500 g/kg Sulphur Mills - India, Делта Аграр - Београд

9. Funguran OH бакар из бакар-хидроксида 500 g/kg Spiess-Urania - Deutschland, Vins 2000 - Београд

10. Vitra бакар из бакар-хидроксида (бакар-хидроксид) 500 g/kg (777,8 g/kg) IQV - Spain, Duochem - Београд

11. Champ DP бакар из бакар-хидроксида 655 g/kg Nufarm - Austria, Делта Аграр - Београд

12. Nordox 75 WG бакар из бакар- 750 g/kg Nordox - Norwey, Syngenta-Agro,

13. Бакарни креч супер бакар из бакар-оксихлорида 330 Зорка-Заштита биља, Шабац

14. Cuprozin 35 WP бакар из бакар-оксихлорида 350 g/kg Spiess-Urania - Deutschland, Vins 2000 - Београд

16. Flowbrix blau бакар из бакар-оксихлорида 380 g/kg Montanwerke - Austria, Pinus Plus - Нови Сад

17. Бакарни креч 50 бакар из бакар-оксихлорида 500 g/kg Зорка-Заштита биља, Шабац

19. Бакроцид С 50 бакар из бакар-оксихлорида 500 g/kg Жупа, Крушевац

21. Cuprocaffaro 50 WP бакар из бакар-оксихлорида 500 g/kg Isagro - Italy, Magan-Yu , Суботица

24. Плави камен бакар из бакар-сулфата 250 g/kg Жупа, Крушевац

26. Cuproxat бакар из бакар сулфата тробазног 190 g/l Nufarm - Austria, Делта Аграр - Београд

29. Бордовска чорба С 20 Жупа бакар из Бордовске чорбе 200 g/l Жупа - Крушевац

32. Kuprablau WP бакар из Бордовске чорбе 200 g/l CNCCJC - China, BV Komerc - Нови Сад

33. Модро уље парафинско уље + бакар из бакар(II)-хидроксида 550 + 100g/l Генера - Хрватска, Генера - Београд

34. Црвено уље парафинско уље + бакар из бакар(I)-оксида 550 + 100 g/l Хербос Фитофармација - Нови Сад у сарадњи са Зорка Клотилд Агро-технохем - Суботица

35. Плаво уље парафинско уље + бакар из бакар-700 + 100 гg/l Галеника-Фитофармација - Земун

36. Cosavet 80 DF сумпор 800 g/kg Sulfur Mills - India, Chemical Agrosava - Београд

37. Kolosul sumpor 800 g/kg Зорка-Заштита биља - Шабац

38. Kossan WG сумпор 800 g/kg Пинус - Словенија, Пинус Плус - Нови Сад

39. Kumulus DF сумпор 800 g/kg BASF SE - Deutschland, BASF-Србија - Београд

40. Microthiol special dispers sumpor 800 g/kg United Phosphorus - Great Britain, Vins 2000 - Београд

43. Сумпор прах сумпор 800 g/kgИНСЕКТИЦИДИ

46. Letol EC парафинско уље 790 g/l Chemical Agrosava - Београд

47. Бело уље ЕW парафинско уље 800 g/kg Хербос - Хрватска, Хербос Фитофармација - Нови Сад

48. Nitropol S парафинско уље 855 g/l Nitrofarm - Greece, Агромаркет - Крагујевац

49. Бело уље парафинско уље 900 g/kg Зорка-Заштита биља - ШабацБИОПЕСТИЦИДИ

50. F stop Bacillus subtilis soj ST1/III 15 X 1010 CFU/ml Био-еколошки центар - Зрењанин

51. Polyversum Pythium oligandrum Pythium oligandrum 3% (1 X 106 – 107 ооспора по g)

52. Timorex gold уље чајног дрвета (Melaleuca alternifolia) + парафинско уље 15 X 1010 CFU/ml Biomor - Israel, Stockton - БеоградБИОАКАРИЦИДИ

53. Naturalis biogard Bauveria bassiana – CBC - Italy, Vins 2000 - БеоградРЕПЕЛЕНТИ

54. Kunilent R 12 сулфоновано рибље уље 800 g/l Chromos - Hrvatska, Пест Пан - Београд


Ружица Ђукић


Bookmark and Share

Mala Pijaca