Zdrava Srbija Instagram

Sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji


Povrtarstvo, 26.03.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareOrganska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski značajnija, a zahvaljujući potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može značajno doprineti razvoju ruralnih područja, a time i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja poljoprivrede i čini integralni deo strategije za ruralni i poljoprivredni razvoj Republike Srbije.

Kod zaštite useva naglasak se stavlja na prevenciju umesto lečenja .Preventivne mere podrazumevaju: suzbijanje korova, okopavanje, kultiviranje, plodored, gajenje međuuseva..Takođe i neke biljne vrste svojim mirisom štite od napada insekata i gljivičnih i bakterijskih oboljenja.Fungicidi u organskoj proizvodnji

1. Blauvit tečni bakar iz bakar-hidroksida 240 g/kg – Župa, Kruševac

2. Fungohem SC bakar iz bakar-hidroksida 240 g/kg VST Hemovet, Novi Sad

3. Kocide 2000 bakar iz bakar-hidroksida 35% DuPont International Operations, Switzerland DuPont SRB, Beograd

4. Cuprablau Z bakar iz bakar-hidroksida 350 g/l Cinkarna - Slovenija, Timings - Beograd

6. Champ Flow bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid) 360 g/l (553,3 g/l) Nufarm - Austria, Pinus Plus - Novi Sad

8. Blue Jet 50 DF bakar iz bakar-hidroksida 500 g/kg Sulphur Mills - India, Delta Agrar - Beograd

9. Funguran OH bakar iz bakar-hidroksida 500 g/kg Spiess-Urania - Deutschland, Vins 2000 - Beograd

10. Vitra bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid) 500 g/kg (777,8 g/kg) IQV - Spain, Duochem - Beograd

11. Champ DP bakar iz bakar-hidroksida 655 g/kg Nufarm - Austria, Delta Agrar - Beograd

12. Nordox 75 WG bakar iz bakar- 750 g/kg Nordox - Norwey, Syngenta-Agro,

13. Bakarni kreč super bakar iz bakar-oksihlorida 330 Zorka-Zaštita bilja, Šabac

14. Cuprozin 35 WP bakar iz bakar-oksihlorida 350 g/kg Spiess-Urania - Deutschland, Vins 2000 - Beograd

16. Flowbrix blau bakar iz bakar-oksihlorida 380 g/kg Montanwerke - Austria, Pinus Plus - Novi Sad

17. Bakarni kreč 50 bakar iz bakar-oksihlorida 500 g/kg Zorka-Zaštita bilja, Šabac

19. Bakrocid S 50 bakar iz bakar-oksihlorida 500 g/kg Župa, Kruševac

21. Cuprocaffaro 50 WP bakar iz bakar-oksihlorida 500 g/kg Isagro - Italy, Magan-Yu , Subotica

24. Plavi kamen bakar iz bakar-sulfata 250 g/kg Župa, Kruševac

26. Cuproxat bakar iz bakar sulfata trobaznog 190 g/l Nufarm - Austria, Delta Agrar - Beograd

29. Bordovska čorba S 20 Župa bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l Župa - Kruševac

32. Kuprablau WP bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l CNCCJC - China, BV Komerc - Novi Sad

33. Modro ulje parafinsko ulje + bakar iz bakar(II)-hidroksida 550 + 100g/l Genera - Hrvatska, Genera - Beograd

34. Crveno ulje parafinsko ulje + bakar iz bakar(I)-oksida 550 + 100 g/l Herbos Fitofarmacija - Novi Sad u saradnji sa Zorka Klotild Agro-tehnohem - Subotica

35. Plavo ulje parafinsko ulje + bakar iz bakar-700 + 100 gg/l Galenika-Fitofarmacija - Zemun

36. Cosavet 80 DF sumpor 800 g/kg Sulfur Mills - India, Chemical Agrosava - Beograd

37. Kolosul sumpor 800 g/kg Zorka-Zaštita bilja - Šabac

38. Kossan WG sumpor 800 g/kg Pinus - Slovenija, Pinus Plus - Novi Sad

39. Kumulus DF sumpor 800 g/kg BASF SE - Deutschland, BASF-Srbija - Beograd

40. Microthiol special dispers sumpor 800 g/kg United Phosphorus - Great Britain, Vins 2000 - Beograd

43. Sumpor prah sumpor 800 g/kgINSEKTICIDI

46. Letol EC parafinsko ulje 790 g/l Chemical Agrosava - Beograd

47. Belo ulje EW parafinsko ulje 800 g/kg Herbos - Hrvatska, Herbos Fitofarmacija - Novi Sad

48. Nitropol S parafinsko ulje 855 g/l Nitrofarm - Greece, Agromarket - Kragujevac

49. Belo ulje parafinsko ulje 900 g/kg Zorka-Zaštita bilja - ŠabacBIOPESTICIDI

50. F stop Bacillus subtilis soj ST1/III 15 X 1010 CFU/ml Bio-ekološki centar - Zrenjanin

51. Polyversum Pythium oligandrum Pythium oligandrum 3% (1 X 106 – 107 oospora po g)

52. Timorex gold ulje čajnog drveta (Melaleuca alternifolia) + parafinsko ulje 15 X 1010 CFU/ml Biomor - Israel, Stockton - BeogradBIOAKARICIDI

53. Naturalis biogard Bauveria bassiana – CBC - Italy, Vins 2000 - BeogradREPELENTI

54. Kunilent R 12 sulfonovano riblje ulje 800 g/l Chromos - Hrvatska, Pest Pan - Beograd


Ružica ĐukićBookmark and Share

Mala Pijaca