Zdrava Srbija Instagram

ПУТ ДО ВИСОКОГ ПРИНОСА


Ратарство, 10.09.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Постизање високих и стабилних приноса гајених култура треба да омогући повратак уложеног и добру зараду. Производња може бити угрожена разним факторима у свим фазама производње.

Систематска контрола плодности земљишта као стална мера има за циљ утврђивање плодности земљишта на садржај хранљивих материја. Заснива се на објективним критеријумима и планирању потрошње минералних ђубрива у количини, односу и времену примене, као и предуизимању мелиоративних захвата као што су: калцификација, фосфатизација, хумизација, а све у циљу побољшања квалитета пољопривредног земљишта. Анализа плодности земљишта значајна је као крвна слика код човека. Без обзира којом врстом биљне производње се бавите или планирате да се бавите без агрохемијске анализе земљишта бесмислено је било шта започињати.

Хумус је изузетно значајан у земљишту. Ђубрење органским ђубривима има пуно предности. Утиче на особине земљишта и зато се назива регулатором плодности земљишта. Посебно је значајан његов утицај на способност земљишта за боље примање и задржавање воде, затим утицај на структуру, на водни, ваздушни и топлотни режим. Повољни услови омогућавају бољи рад микроорганизама, што опет повољно делује на добро усвајање хранљивих елемената. Повољно утиче на физичке, хемијске и биолошке процесе земљишта, а преко њих и на висину и стабилност приноса гајених биљака.

Под утицајем стајњака, нарочито свежег, тешка земљишта постају растреситија, земљиште се лакше обрађује. Количина стајњака зависи од квалитета стајњака и захтева усева,количине расположивог стајњака на газдинству, од особина земљишта и климе.На земљиштима где дуго времена није ђубрено органским ђубривима, сиромашним у хранивима и у хумусу, затим на глиновитим и песковитим земљиштима треба ђубрити обилније.

Стајњак поправља физичке, хемијске и биолошке особине земљишта, повољно делује на топлотни режим земљишта до извесне границе утиче на брже загревање земљишта. Стајњак треба растурати непосредно пред основну обраду земљишта и одмах га треба заорати . на одговарајућу дубину Ђубрење стајњаком треба организовати тако да извожење, растурање и заоравање буду синхронизовани. Стајњак по парцели растурити што је могуће равномерније. Ако се стајњак извезе на парцелу у време када се неће заоравати треба га оставити на гомили на крају парцеле и покрити слојем земље до времена заоравања.

Праћење агротехничких мера и њихов одраз на висину приноса, зависно од агроеколошких услова, има за циљ објективно планирање високе и стабилне производње гајених култура, очување структуре земљишта као и његове плодности.
Бобан Станковић, дипл.инг.пољ.


Bookmark and Share

Mala Pijaca