Zdrava Srbija Instagram

PUT DO VISOKOG PRINOSA


Ratarstvo, 10.09.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePostizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje.

Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvrđivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene, kao i preduizimanju meliorativnih zahvata kao što su: kalcifikacija, fosfatizacija, humizacija, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Analiza plodnosti zemljišta značajna je kao krvna slika kod čoveka. Bez obzira kojom vrstom biljne proizvodnje se bavite ili planirate da se bavite bez agrohemijske analize zemljišta besmisleno je bilo šta započinjati.

Humus je izuzetno značajan u zemljištu. Đubrenje organskim đubrivima ima puno prednosti. Utiče na osobine zemljišta i zato se naziva regulatorom plodnosti zemljišta. Posebno je značajan njegov uticaj na sposobnost zemljišta za bolje primanje i zadržavanje vode, zatim uticaj na strukturu, na vodni, vazdušni i toplotni režim. Povoljni uslovi omogućavaju bolji rad mikroorganizama, što opet povoljno deluje na dobro usvajanje hranljivih elemenata. Povoljno utiče na fizičke, hemijske i biološke procese zemljišta, a preko njih i na visinu i stabilnost prinosa gajenih biljaka.

Pod uticajem stajnjaka, naročito svežeg, teška zemljišta postaju rastresitija, zemljište se lakše obrađuje. Količina stajnjaka zavisi od kvaliteta stajnjaka i zahteva useva,količine raspoloživog stajnjaka na gazdinstvu, od osobina zemljišta i klime.Na zemljištima gde dugo vremena nije đubreno organskim đubrivima, siromašnim u hranivima i u humusu, zatim na glinovitim i peskovitim zemljištima treba đubriti obilnije.

Stajnjak popravlja fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta, povoljno deluje na toplotni režim zemljišta do izvesne granice utiče na brže zagrevanje zemljišta. Stajnjak treba rasturati neposredno pred osnovnu obradu zemljišta i odmah ga treba zaorati . na odgovarajuću dubinu Đubrenje stajnjakom treba organizovati tako da izvoženje, rasturanje i zaoravanje budu sinhronizovani. Stajnjak po parceli rasturiti što je moguće ravnomernije. Ako se stajnjak izveze na parcelu u vreme kada se neće zaoravati treba ga ostaviti na gomili na kraju parcele i pokriti slojem zemlje do vremena zaoravanja.

Praćenje agrotehničkih mera i njihov odraz na visinu prinosa, zavisno od agroekoloških uslova, ima za cilj objektivno planiranje visoke i stabilne proizvodnje gajenih kultura, očuvanje strukture zemljišta kao i njegove plodnosti.
Boban Stanković, dipl.ing.polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca