Zdrava Srbija Instagram

Техника коришћења пашњака


Сточарство, 16.01.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Пашнокосни систем искоришћавања травњака је убедљиво најјефтинији извор кабасте сточне хране. Наизменична паша и кошење позитивно утиче на обнову травног покривача и одржавање високих приноса.


На основу дугогодишње праксе, једноставно је закључити да у нашим условима са средње интензивним ђубрењем (основно ђубрење са 40 kg/hа азота, 80 kg/hа фосфора и 100 kg/hа калијума а затим дођубравањем са 40 kg/hа азота по сваком кошењу) можемо прећи са двокосног на три и четирикосни систем искоришћавања пашњака.Са повећањем броја кошења приноси се неће битно повећати али ће се значајно повећати принос хранљивих материја. Ливадско сено у двокосном систему искоришћавања садржи око 8% сирових протеина док сено са истих травњака које је кошено 3-4 пута садржи 12-13 % сирових протеина. Најбитније је знати да интензивно искоришћавање пашњака захтева интезивно ђубрење и то пре свега са азотом.
Неђељко Пиповић, дипл. инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca