Zdrava Srbija Instagram

Tehnika korišćenja pašnjaka


Stočarstvo, 16.01.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePašnokosni sistem iskorišćavanja travnjaka je ubedljivo najjeftiniji izvor kabaste stočne hrane. Naizmenična paša i košenje pozitivno utiče na obnovu travnog pokrivača i održavanje visokih prinosa.


Na osnovu dugogodišnje prakse, jednostavno je zaključiti da u našim uslovima sa srednje intenzivnim đubrenjem (osnovno đubrenje sa 40 kg/ha azota, 80 kg/ha fosfora i 100 kg/ha kalijuma a zatim dođubravanjem sa 40 kg/ha azota po svakom košenju) možemo preći sa dvokosnog na tri i četirikosni sistem iskorišćavanja pašnjaka.Sa povećanjem broja košenja prinosi se neće bitno povećati ali će se značajno povećati prinos hranljivih materija. Livadsko seno u dvokosnom sistemu iskorišćavanja sadrži oko 8% sirovih proteina dok seno sa istih travnjaka koje je košeno 3-4 puta sadrži 12-13 % sirovih proteina. Najbitnije je znati da intenzivno iskorišćavanje pašnjaka zahteva intezivno đubrenje i to pre svega sa azotom.
Neđeljko Pipović, dipl. ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca