Zdrava Srbija Instagram

Извори контаминације млека


Сточарство, 09.06.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Како би произвели квалитетно и хигијенски исправно млеко неопходно је познавати потенцијалне изворе контаминације млека . Млеко се може контаминирати у било којој фази производног процеса због тога је потребно применити одговарајуће мере заштите млека од загађења.


Потенцијални извори загађења млека су све површине које долазе у додир са млеком у току муже, хлађења, складиштења и транспорта те се применом поступка одржавања, прања, чишћења и дезинфекције таквих површина обезбеђује елиминација извора загађења.


Животиње које се користе за производњу млека морају бити чисте , лежишта треба одржавати у сувом и чистом стању. Контаминација млека фецесом потиче од прљавих животиња, прљавог вимена, сиса, и репа. Све корисне површине на фарми морају се одржавати на начин да буду без накупљених нечистоћа , прашине, инсеката , блата, и тд. Балега може бити значајан извор микрофлоре као загађивача млека. Један грам балеге садржи од неколико милијарди до неколико десетина милијарди бактерија. Уколико се мужа обавља ручно, млеко долази у додир са целокупном микрофлором стаје те се на тај начин врши његова контаминација.Увођењем затвореног система муже млеко директно из вимена преко система цеви иде у одговарајуће судове где се врши његово расхлађивање и чување, чиме се избегава стварање условa за његову контаминацију. Млеко треба охладити у што краћем временском периоду након муже на температуру испод +4 °C како би се спречило размножавање бактерија и контаминација млека. Танкови за млеко морају бити чисти, опрани и дезинфиковани. Путеви млека, хране за животиње и фекалија морају бити у потпуности физички одвојени и не смеју се укрштати, у супротном може доћи до стварања услова за контаминацију млека.


Неадекватно коришћење и одржавање опреме за мужу доводи до развоја бактерија. Опрема која се користи за мужу,објекат у коме борави животиња, судови за пријем и транспорт млека морају се одржавати у беспрекорно чистом стању како би избегли контаминацију лека.


Из свега наведеног може се закључити да су основни услови за производњу квалитетног и хигијенски исправног млека пре свега уредне стаје и млекарице, здрава, чиста и негована грла, исправна и чиста опрема за мужу, уређено изђубравање објекта, познавање потреба животиња састава млека и начина поступања са млеком након муже .


Игор Петровић саветодавац за сточарство


Bookmark and Share

Mala Pijaca